Årsmøte i Vestby Venstre – årsmelding 2013

Vestby Venstres årsmelding viser at 2013 var et år preget av mange komplekse lokalpolitiske saker, og en aktiv stortingsvalgkamp. Arjo van Genderen ble valgt som leder. Vestby Venstre takker Erik Røhne for fantastisk arbeid som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Erik Røhne ønsket ikke gjenvalg som leder. Vestbt Venstre er meget taknnemlig for Eriks flotte arbeid og er glad for at Erik tar på seg rollen som nestleder.

Årsmelding ble godkjent med noe små endringer. Regnskapet er midlertidig godkjent i påvent av revisjon.

Styret i Vestby Venstre ble konstituert med følgende sammensetningen:

Arjo van Genderen, leder
Erik Røhne, nestleder
Guri Haveråen, sekretær
Jan Bakke, kasserer
Suaad Abdi Farah, styremedlem
Ivar Gudmundsen, styremedlem
Dag Nielsen, revisor

Last ned årsmeldingen eller referatet fra årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**