Larvik Venstre med offensiv fokus på jernbane

Larvik Venstre mener det er nødvendig med full Inter City-utbygging fram til Grenland så raskt som mulig. Larvik Venstre mener også at ombygging av det såkalte “Øyakrysset” må gjennomføres i første halvdel av planperioden til Norsk Transportplan. Ombyggingen må også innbefatte planlegging og avklaring av jernbanespor for gods til Larvik Havn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


POLITISK UTTALELSE

Larvik Venstres årsmøte 2014 ønsker å presisere følgende punkter som svært viktige for Larvik kommunes utvikling de nærmeste årene:

Jernbane

a) Larvik Venstre mener det er nødvendig med full Inter City-utbygging fram til Grenland så raskt som mulig.
b) Så lenge linjeføringen ikke er avklart, er all byutvikling satt på vent og skjøvet ut i det uvisse. Larvik Venstre mener derfor at sentrale myndigheter umiddelbart setter av planressurser for trasévalg og stasjonsplassering i Larvik.

Vei- og havneforbindelse

Larvik har landets nest største containerhavn og en av Norges største fergehavner. Havnen er dermed av stor betydning for næringslivet i hele regionen. Larvik er også ett av få steder på Østlandsområdet hvor det er mulig å få til et intermodalt knutepunkt for gods som kan flyttes direkte mellom sjø og jernbane.

a) Larvik Venstre mener at ombygging av det såkalte "Øyakrysset" (RV40/FV303) må gjennomføres i første halvdel av planperioden til Norsk Transportplan (NTP)
b) Ombyggingen må også innbefatte planlegging og avklaring av jernbanespor for gods til Larvik Havn.
c) Larvik Venstre mener også at det snarest mulig må igangsettes en konseptvalgutredning (KVU) for en helhetlig transportløsning for Larvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**