Dyrenes rettigheter – blir de godt nok ivaretatt?

I dag gjør viltnemda og mattilsynet en kjempe jobb. Samlet tar de vare på husdyr, driftsdyr, pelsdyr, avlsdyr og vilt. Etter helgens hendelser, som er beskrevet i de fleste lokalaviser, kan man spørre seg om Statens naturoppsyn (SNO) er en tilstrekkelig enhet for å ivareta dyrs interesser. At Fylkesmannen i Telemark ønsker å hemmeliggjøre rapporten fra SNO, stiller jeg meg skeptisk til!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, Espen Marker, har gitt uttrykk for at det er for lite kompetanse omkring gaupejakt, og da flere dyr ble skadeskutt, TO gauper ble skutt over årets kvote i Telemark og en gaupefamilie ble skutt løs på – bare i helgen – så må det komme et kraftigere organ for å verne dyrs rettigheter.

 Gaupe

Gaupe

Dyrepoliti vil i større grad være et utøvende organ som kan støtte oppunder SNO, viltnemda og mattilsynet i deres jobb for å ivareta og sikre dyrs rettigheter. Det må også ligge langt bredere opplæring og krav til om man skal få delta på gaupejakt. De fleste jegere vil si seg enig i at de viktigste skuddene er de som ikke blir skutt!

Med et lokalt og regionalt dyrepoliti vil man ikke bare verne om gaupen, men også dyr som blir utsatt for omsorgssvikt av eierne. Vi må tørre å stille krav til de som ønsker å ha dyrehold eller jakte på dyr. Dette er et viktig, manglende organ i dag, og vi leser gang på gang i avisene, sosiale medier og ser på nyhetene at dyr i dag er “bruk og kast” for mange. Det må en drastisk holdningsendring og kunnskapsløfting til, blant de som ikke klarer å vurdere korrekt behandling av dyr!

Telemark Unge Venstre har lenge kjempet for dyrepoliti, og ser at behovet, dessverre, bare blir større og større for et utøvende sikkerhetsorgan for å verne om dyrs rettigheter. Konsekvensen av å ikke etablere et slikt organ gjør at vi kan risikere en underpopulasjon av enkelte dyrearter i vår natur, økt dyreplageri/omsorgssvikt og manglende kontroll av kompetanse blant våre jegere.

Les mer: TA – Holder rapporten om gaupejakta hemmelig
Les mer: TA – Skjøt tre gaupeunger – blir politianmeldt

Cathrine Gundersen

Cathrine Gundersen
Telemark Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**