Liberal kafé: State of Human Rights

Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge og verden ved inngangen av 2014? Fredrikstad Venstre inviterer til Liberal kafé på Litteraturhuset i Fredrikstad, Egalia, 3. etasje, onsdag 12. februar kl. 18:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Generalsekretær i Den norske Helsingforskomite, Bjørn Engesland, innleder om status for internasjonale menneskrettigheter. Hva er våre største utfordringer ved starten av 2014? Hva skjer i Russland i skyggen av OL? Hva med Ukraina?

Den Norske Helsingforskomite er en av Norges ledende menneskrettighetsorganisasjoner. De jobber særlig med menneskrettighetsutfordringer i Europa.

Bjørn Engesland er jurist med over 25 års erfaring med menneskerettighetsarbeid. Han har vært generalsekretær for Helsingforskomiteen i 17 år.

Fra Norsk senter for menneskerettigheter får vi besøk av Kristin Høgdahl. Hun er leder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, og vil innlede om menneskerettighetsutfordringer i Norge.

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter skal bidra til større bevissthet om og bedre oppfyllelse av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene i Norge, i tråd med FNs såkalte Paris-prinsipper. Dette gir senteret en formell rolle i overvåkingen av menneskerettighetene nasjonalt som grunnlag for en rådgivende funksjon overfor myndigheter og organisasjoner.

Kristin Høgdahl er statsviter og har blant annet ledet og utviklet det internasjonale programarbeidet ved Norsk senter for menneskerettigheter i perioden 2001-2010.

Etter innledningene blir det åpen debatt og dialog med salen.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**