Styremøte februar 2014

Referat styremøte mandag 3 februar, 2014, kl. 1900 på Rådhuset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tilstede: Anders Wengen, Brian Brown, Ida M. Brown, Rune Håndlykken, Ulla Nordgarden
1. Konstituering; Rune valgt som kasserer
2. Medlemsmøte 17 februar. Rune kontakter Jonas B. Gundersen. Ulla sender ut invitasjon. Alle sprer på Facebook.
3. Fylkesårsmøtet. Ulla organiserer samkjøring.
4. Handlingsplan; Jakte på flere gode saker, kontakte ulike miljøer i forbindelse med programarbeid, finne gode saker som markerer avstand fra nære partier, medlemskontakt i forbindelse med neste medlemsmøte.
5. Interesser til programarbeidet. Anders — næringsutvikling/kultur, Brian — transport/byutvikling, Rune — byutvikling/kultur, Ida — helse/byutvikling, Ulla — skole
6. Styremøter 2 mandag i måneden i Stenstuen; 10 mars, 7 april, 12 mai, 9 juni.
7. Evt. Sykehus, hvordan jobbe med Sundland videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**