Temamøte om Byutvikling på Jonas B Gundersen

Drammen Venstre inviterer til medlemsmøte om byutvikling, klima og miljø, mandag 17. februar kl. 19.00 — 21.00. Det tas nye grep gjennom Buskerudbyen, Future Built, redusert parkeringsdekning for nybygg, Bystrategien m.m. for å prøve å stoppe veksten i biltrafikken. Er dette nok?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Strømsø FutureBuilt

Strømsø FutureBuilt
Foto: Illustrasjon: Alliance Arkitekter AS

Tid: 17. februar, klokka 1900 – 2100
Sted: Jonas B. Gundersen, Bragernes torg
Inviterte: Alle som ønsker å lære mer om byutvikling i Drammen

Temaet er aktuelt nå ut fra flere saker
• Debatten om prosjekt Buskerudbyen og satsning på kollektivtrafikk og knutepunkt
• Områdesykehus på Brakerøya
• Fjordbyprosjektet Lier / Drammen
• Fortetting på Marienlyst
• Utkast til arealdel av kommuneplan for Drammen legges fram i mars- april

Hovedinnledere

 Vil Buskerudbyen lykkes? Plakaten er hentet fra en av Buskerudbyens egne kampanjer.

Vil Buskerudbyen lykkes? Plakaten er hentet fra en av Buskerudbyens egne kampanjer.
Foto: buskerudbyen.no

Prosjektleder Tore Askim, Buskerudbyen
Samarbeid om areal, transport og miljø i et mangfoldig byområde: Oppgaver og resultater. Arbeidet med Buskerudbypakke 2.

Byplansjef Hilde Haslum, Drammen
Hvordan lage en miljøvennlig arealplan i Drammen som er fremtidsrettet innenfor Buskerudbyen?

Opponenter / utfordrere
Lars Andre Landås, Drammen Venstre
Jernbane og bybane for miljøvennlig byutvikling i Drammensregionen. Hvilke grep er nødvendige nå i et langsiktig perspektiv!

Petter Grim, DRMA-arkitekter
Langsiktig byutvikling langs fremtidenes bybaner i Bergen og Stavanger. Hva kan Drammensregionen lære?

Rune Håndlykken, Drammen Venstre
Buskerudbyen: Symbolpolitikk for statstilskudd til bussruter eller realpolitikk for miljøvennlig areal og transportplanlegging i alle kommunene?

Oppsummering

Sykehus Sundland

Foto: Sven Erik Røed

Ulla Nordgarden, Drammen Venstre
Hvilke konsekvenser bør dette få for videre politiske arbeidet med helhetlig areal og transportplanlegging?

Vi tar en enkel pause etter hovedinnlederne, med Pizza til alle!

Vi ønsker alle hjertlig velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**