Uttalelse: Digitale menneskerettigheter

På Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte i helga ble det vedtatt en uttalelse om digitale menneskerettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Privacy, personvern, datamaskin

Foto: –

De siste tiders avsløringer om innsamling og misbruk av elektroniske spor gir skremmende assosiasjoner.

Edward Snowdens avsløring av NSAs massive overvåking viser noe av potensialet for overvåking av vanlige mennesker, et potensiale som ikke bare totalitære stater lar seg friste av.

Facebook, Google og de fleste andre leverandører av tjenester på nett lagrer store mengder data om vår atferd på nettet. "Big data" er blitt et begrep og en kommersiell vare. Gjennom analyse av disse data og salg til andre kommersielle aktører bidrar man til omfattende, målrettet reklame "tilpasset" den enkelte.

Dette er bare noen eksempler på hvordan elektroniske spor vi etterlater oss kan misbrukes og utgjør i dag en potensielt stor fare for personvern og individets frihet.

Selv om bevisstheten om dette er i ferd med å øke har de færreste av oss oversikt over hva vi noen ganger frivillig, men kanskje vel så ofte uvitende, gir fra oss av informasjon, og hvordan dette kan benyttes. Hvilke rettigheter vi har, og hvordan disse evt. skal håndheves, er heller ikke enkelt å få oversikt over.

Rogaland Venstre mener derfor at Regjeringen må iverksette en gjennomgang av eksisterende regelverk for å se om det i tilstrekkelig grad ivaretar enkeltmenneskets behov og rettigheter. Ettersom dette er utfordringer som ikke lett lar seg løse innenfor nasjonalstatens grenser er det naturlig at en i dette arbeidet søker samarbeid med våre nordiske naboer og tilsvarende initiativ i Europa for øvrig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**