Uttalelse: Få fart på den norske omstillingen fra fossilt til fornybart — nytt statlig fornybarselskap til Stavanger!

Nytt statlig fornybarselskap til Stavanger er temaet i en av uttalelsene vedtatt på Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte i helga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Rogaland har en av verdens fremste og sterkeste næringsklynge innen olje, gass og offshorevirksomhet. Det er en av Norges mest internasjonale næringer og en av Norges mest kapitalintensive bransje.

For å få fart på omstillingen fra fossilt til fornybart må vi ta utgangspunkt i næringen som med tiden skal og må ha omstillingen, og som vi gjerne skulle fått i omstillingsmodus jo før jo heller. Oljebransjen i Rogaland har kompetanse og teknologi i verdensklasse og den er i nær relasjon til fornybar energi. Rogaland er i dag også “Norges batteri” med flere Europeiske rekorder og en betydelig kompetanse innen vannkraftproduksjon.

Vi trenger et statlig eid fornybarselskap med hovedkontor i Stavanger, som driver operativt innen fornybar energiproduksjon. På samme måte som Statoil ble etablert i 1972 for å operere innen fossil energiproduksjon, trengs et statlig norsk fornybarselskap som opererer og utvikler fornybarprosjekter nasjonalt og internasjonalt med et utgangspunkt i næringsklyngen Rogaland har innen olje og gass. Kapital til selskapet bør komme som en omfordeling fra aksjeinvesteringer som per i dag er gjort gjennom Statens pensjonsfond (i eksempelvis aksjer som Coca Cola Co.). Selskapet må sikres tilstrekkelig egenkapital. Det er svært viktig at det bygges opp et selskap som har fokus på lønnsomhet fra begynnelsen av. Selskapet må være solid finansiert gjennom for eksempel Statens pensjonsfond, men det må bygges i forhold til de krav et marked for fornybar energiteknologi setter

Norges sikreste vei til suksess og momentum innen omstilling fra fossil til fornybar energiproduksjon er gjennom et solid statlig selskap med krav til kapitalavkastning innen fornybar. Med hovedsete i Europas energihovedstad. Et selskap som innen fornybar kan bli et verdensledende lokomotiv og som kan sikre velferden i Norge for fremtidens generasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**