Valget 2015 i Rogaland

Organiseringen og prosessen som leder til lokal- og fylkestingsvalg er i gang. Her finner du noe informasjon om Rogaland Venstre sin prosess.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Rogaland Venstre sin valgliste til fylkestingsvalget 2015
Det ble valgt nominasjonskomite på fylkesårsmøtet 8. – 9. februar 2014. De er igang med sitt arbeid for å lage valgliste til fylkestingsvalget i 2015.
Les mer om nominasjonskomiteen

Reglene for nominasjonsprosessen til fylkestingsvalget
Rogaland Venstre har egne vedtektene for hvordan nominasjonsprosessen skal foregå. Det er beskrevet som et tillegg til organisasjonen sine vedtekter. De står på side 6 – 8 i vedtektsdokumentet.
Les vedtektene til Rogaland Venstre

Lokallagene i de forskjellige kommunene kan ha sine egne prosesser som avviker fra hvordan det gjøres til fylkesvalget. Se hvordan du kan stå på valgliste for Venstre

Fylkesvalgprogram 2015 – 2019
Arbeidet med programmet har startet. Det lages to versjoner før endelig program skal vedtas på fylkesårsmøtet 7. – 8. februar 2015.
Les mer om programarbeidet

Vis hvem du støtter
Lik Rogaland Venstre på Facebook
Følg @RogalandVenstre på Twitter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**