Ekstraordinært årsmøte i februar

Ekstraordinært årsmøte for Tønsberg Venstre avholdes 26. februar, da årsmøtet holdt i januar ikke fikk valgt et nytt lokallagsstyre. Innkalling er sendt medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Pizza

Foto: Scott Bauer (Wikimedia Commons)

Innkalling til ekstraordinært årsmøte for Tønsberg Venstre

Ekstraordinært årsmøte for Tønsberg Venstre avholdes 26. februar, da årsmøtet holdt i januar ikke fikk valgt et nytt lokallagsstyre.

Tid: Onsdag 26. februar 2014, kl. 19.00. Sted: Peppes Pizza, Tønsberg, det røde rom, 2. Etg. Servering av kaffe. Gratis pizza og drikke til alle deltagere — velkommen!

Saksliste

1. Åpning og konstituering

2. Godkjennelse av innkalling og saksliste

3. Valg av lokallagsstyre

4. Valg av VO-utvalg

5. Valg av revisor

6. Valg av lokal valgkomite

7. Eventuelt/politisk debatt

Nødvendige dokumenter blir lagt frem på årsmøtet.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**