Ønsker overvåknings-fritt bibliotek

Resolusjon fra Tønsberg Venstre sitt årsmøte i januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Kamera

Foto: www.sxc.hu/

Retten til å kunne bevege oss så fritt som mulig — uten å bli overvåket — er truet i Tønsberg.

Tønsberg Venstre mener det er trist og skremmende at enkeltmenneskers frihet til å kunne gå rundt uten å bli overvåket — ikke lenger er tilfelle i vårt felles hus for det frie ord — biblioteket.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har nylig installert et overvåkningssystem. Hovedbegrunnelsen er stjeling.

Biblioteket er et sted hvor alle kan leie bøker gratis, og er i stor grad en møteplass. Deler av huset er benyttet som café, ellers er det endel aktiviteter gjennom litteraturhus-konseptet og andre initiativ. Biblioteket er på mange måter hjertet i byen.

Tønsberg Venstre er sterkt skeptiske til behovet for overvåkingen.

Datatilsynet sier selv: «Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes er et inngrep i personvernet (2013)»

Datatilsynet sier også: «Det første spørsmålet du må stille er om kameraovervåkingen er nødvendig for å oppnå det du ønsker. Foreligger det et saklig behov? Er alle andre alternativer vurdert? Hvis ikke overvåkningen er nødvendig, er den heller ikke lovlig».

Datatilsynet har godkjent overvåkingen på biblioteket. Tønsberg Venstre er sterkt kritisk til overvåkningen av folk på biblioteket, og er ikke overbevist om nødvendigheten av det.

Vi mener mye annet kan vurderes før man går så langt som til å montere kameraer og lagre opptak av folk på en offentlig møteplass. Dette er også en prinsipiell sak.

Den ferske rapporten gitt ut av Datatilsynet i 2014 «Personvern — tilstand og trender 2014» viser at økt overvåking kan føre til nedkjøling — at folk selvsensurerer seg selv, er forsiktige hvem de kommuniserer med, osv. Friheten blir i teorien truet.

Tønsberg Venstre vil:
— At det tydelig formidles til besøkende på biblioteket på hvilken måte biblioteket er overvåket, og hvordan biblioteket ivaretar personvernet i forbindelse med dette. — At det foretaes en evaluering av overvåkningen før sommeren 2014

— Fjerne overvåkningen om ikke evalueringen viser ingen andre tiltak kan ha en like god effekt på stjelingen

— Arbeide lokalt og nasjonalt for at overvåking av offentlige møteplasser som biblioteket skal unngås så langt som overhode mulig

Tønsberg Venstre årsmøte 2014


Resolusjonen er videreformidlet til pressen
Resolusjonen blir omformulert og sendt til Venstres landsmøte 2014 av bystyregruppa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**