Tønsberg kommune oppfordres til å ta inn lærlinger

Resolusjon fra Tønsberg Venstre sitt årsmøte i januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Frafallet fra videregående opplæring i Norge er høyt. Tusenvis av ungdommer opplever hver
høst at de ikke får lærlingplass etter å ha fullført VG2.
Noen blir gående og vente på plass, uten å vite hvor lang tid det kan ta. Andre finner seg kanskje en jobb som ikke krever fagutdanning.

Mange av dem vender aldri tilbake til den yrkesutdanningen de en gang begynte på.
Det er en sløsing med samfunnets ressurser. Og enda verre: Det betyr at tusenvis av ungdommer ikke går inn i det yrket de kanskje en gang hadde drømt om.

Selv om KS har et mål om én lærling pr 1000 innbyggere, tyder mye på at den ambisjonen er for lav. Og det er grunn til å tro at utfordringene vi står overfor er større enn man trodde.
I 2030 vil det mangle minst 41.000 årsverk i pleie og omsorgssektoren.
Alle de store organisasjonene i arbeidslivet stiller seg for første gang bak en ambisiøs målsetting for flere læreplasser. Både arbeidsgivere, fagorganisasjoner staten og fylkeskommunene påtar seg forpliktelser for at antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 prosent fram til 2015.

Venstre mener det er et felles ansvar for private og offentlige arbeidsgivere å sørge for at det er nok lærlingplasser. Det er til syvende og sist arbeidsgiverne som vil tape på at nyutdannede ikke har den erfaringen som yrkesutdanningen skulle tilsi.

Regjeringen bør øke lærlingtilskuddet til opplæringsbedrifter til det samme nivå som en skoleplass på yrkesfag koster. Det er ellers et felles ansvar for myndighetene og partene i arbeidslivet å finne fram til ordninger som stimulerer til at det opprettes nok lærlingplasser.
Venstre har i mange år jobbet for å fjerne eller redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger, og har også programfestet å øke lærlingtilskuddet. Det vil gjøre at bedrifter oppnår besparelse som gjør det lettere å ta inn lærlinger.

I Vestfold er Tønsberg kommune sammen med Sandefjord og Nøtterøy de dårligste i klassen når det gjelder å ta inn lærlinger.
Tønsberg kommune plikter å ta sin del av ansvaret og opprette flere lærlingplasser, innen egne enheter og på mange ulike fagfelt.

Tønsberg kommune har nå 41233 innbyggere, og for å oppnå målet om 1 lærlingplass pr 1000 innbyggere bør kommunen være sitt ansvar bevisst og ha minst 41 lærlingplasser klare til når elever på VG2 skal ut som lærlinger til sommeren.

Årsmøtet Tønsberg Venstre

Resolusjonen ble sendt til Vestfold Venstre sitt årsmøte
Resolusjonen ble tatt opp som interpellasjon i bystyret i februar
Resolusjonen skal syes sammen med resolusjon fra fylkestinggruppa og sendes Venstres landsmøte 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**