Toivo Brennløkken medlem av Involveringsutvalget

Som ledd i å styrke lokaldemokratiet og legge bedre tilrette for informasjon om kommunens virksomhet, har Kristiansund kommune nedsatt et eget utvalg; Involveringsutvalget. Toivo Brennløkken , vararepresentant til Bystyret for Venstre, er ett av medlemmene i utvalget, som også skal også arbeides for å få til en bredere og mer aktiv deltakelse i kommunale planleggings- og beslutningsprosesser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Toivo Brennløkken

Toivo Brennløkken
Foto: tb

Formannskapet vedtok 15. oktober 2013 å nedsette et utvalg på 7 personer som får i oppdrag å se nærmere på innholdet i KS idéhefte "Hvordan involvere innbyggerne", og foreslå en strategi for mer aktiv involvering av innbyggerne i kommunale beslutningsprosesser i Kristiansund.

Utvalgets medlemmer:
Steinar Høgsve (leder- Ap), Anne E Nilsen (Ap) , Dagfinn Ripnes (H), Toivo Brennløkken (V), Rolv Sverre Fostervoll (eldrerådet), Anders Rognskog (ungdomsrådet, John Kuløy (rådet for funksjonshemmede) og Petter Ingeberg (sekretær- rådmannens stab).
Odd W. Williamsen er vara til utvalget.

Utvalgets arbeid er omtalt i Tidens Krav i Åge Olsen sin ukesluttkommentar 8.2.14
-Jeg er spent på hva det formannskapsoppnevnte utvalget vil komme opp med. Servicekontoret som ble opprettet for noen år siden, har bidratt til å minske avstanden mellom kommune og innbyggerne. Jeg tror det vil være vel anvendte penger å bygge dette tilbudet videre ut, skriver Olsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**