Venstre får gjennomslag i formannskapet – skal kjempe for Sundland foran Ytterkollen om Brakerøya faller

Formannskapet behandlet tirsdag høringssvar på Vestre Vikens idefaserapport. Valget av Brakerøya ble støttet av Venstre, Høyre og FrP. I tillegg fremmet Venstre forslag om at dersom Brakerøya faller, så skal rapportens vurdering av Ytterkollen og Sundland gjenopptas. Dette fikk støtte av Høyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre mener rapporten som vurderer Ytterkollen som 2. alternativ som sykehustomt har store svakheter. Derfor er det viktig å jobbe for at sundland kan rykke opp, dersom Brakerøya faller. Venstre foreslo et tilleggspunkt på høringssvaret fra kommunen, hvor kommunen ber Vestre Viken kvalitetssikre rapportens punkter som løfter Ytterkollen opp foran Sundland. Punktet sier også tydelig at kommunen er uenig i rapportens konklusjon.

Ellers i formannskapet stemte Venstre mot at ny planprosess for Gulskogen senter skal settes i gang. Venstre mener reguleringsplanen for området er gyldig og det har kommunen fått medhold av fylkesmannen på. Venstre ønsker endring i bruken av senteres areal, slik at de oppfyller dagens reguleringsplan. De trafikal forholdene bør forbedres, uten at dette gjøres gjennom en full ny reguleringsplan, som kommer til å ende med at dagens arealbruk opprettholdes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**