Påklager ikke avslag om minikraftverk på Lille Lindland

Med 4 mot 3 stemmer vedtok Miljø- og teknisk komité å ikke påklage avslaget på konsejon til Lille Lindland minikraftverk, og saken sendes nå til Risør bystyre for endelig vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Komiteens innstilling lyder: “Risør bystyre ønsker ikke å påklage avslag på konsesjon til Lille Lindland minikraftverk da de negative konsekvensene er vesentlige og overstiger samfunnsnytten av å etablere minikraftverket”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**