Regjeringssamarbeid og jordvern temaer i årsmøtedebatten

Spørsmålet om Venstre burde delta i regjeringssamarbeidet, og hvordan forholde seg til H/FrP-regjeringen var tema i den politiske debatten på årsmøtet i Akershus Venstre. Per Aage Pleym Christensen fra Eidsvoll hadde synspunkter på både dette og spørsmålet om jordvern kontra fortetting i Akershus-kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Stortingsrepresentant Abid Q. Raja holdt innledningen til den generelle politiske debatten. Han var opptatt av at Venstre er i en nøkkelposisjon i Stortinget.

To temaer pekte seg ut i den politiske debatten; det første temaet var spørsmålet om Venstre burde gå inn i regjeringen – eller forholde seg fra sak til sak, og i tilfelle hvordan. Det andre spørsmålet som mange delegater var opptatt av, var målene om fortetting av utbygging i Akershus for å få flere til å reise kollektivt, og samtidig bevare dyrket mark. Per Aage Pleym Christensen fra Eidsvoll Venstre tok opp begge temaer i sitt innlegg.

– Endringsflertall på Stortinget
Pleym Christensen pekte på at Venstre er en del av et endringsflertall på Stortinget, som består av Venstre, Høyre og FrP. – Venstre kan bidra til å endre politikken på områder som landbruk, distrikt, skatt og miljø. Men det finnes også andre flertall, som består av enten KrF eller Ap. De står for andre standpunkter enn oss. Venstre må derfor peke på de endringene vi ønsker å få til i samarbeid med regjeringen – og ikke være redd for å bruke endringsflertallet, sa han.

Per Aage Pleym Christensen

Foto: Venstre

Pleym Christensen mente Venstre må være tolerant og akseptere at en ny regjering kan trå feil overfor Stortinget. – La oss være storsinnet med feiltrinnene, og heller bidra til å lede regjeringen inn på rett vei.

Han var også kritisk til å opptre som KrFs politiske og siamesiske tvilling. Det er lett å peke på at Venstre er svært forskjellig fra Krf i verdistandpunkter, men at det finnes viktige politiske forskjeller på områder som landbrukspolitikk og distriktspolitikk. – La oss ikke være redde for å bruke det riktige endringsflertallet på Stortinget, sa Pleym Christensen.

Viktig å bevare dyrket mark
Lederen for Asker Venstre sa i debatten at hans lokallag er kommet til at de er villige til å bygge ned dyrket mark. Åse Birgitte Skjærli fra Nes Venstre sa at ikke alle ønsker å bo i blokk eller leilighet. Noen ønsker plass, nærhet til skog og mark – og setter pris på stillheten.

Per Aage Pleym Christensen fra Eidsvoll trakk frem striden rundt Lundsjordet i Eidsvoll. Han pekte på at det er mulig å forene målet om fortetting og økning av andelen som reiser kollektivt med målet om å bevare dyrket mark.

– På Lundsjordet foreligger det planer om å bygge et hotell som er mer enn 10 etasjer høyt, midt ute på et jorde. Men skal man godta utbygging bør det tas hensyn til omgivelsene. Å bygge så høyt kun fordi det ligger en togstasjon i nærheten, passer ikke der. Man bør primært unngå å bygge på dyrket mark, fordi det er så lite av det i Norge. Men man må være villige til å bygge på andre områder – slik at begge hensyn ivaretas; både flere kollektivtrafikanter og bevaring av dyrket mark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**