– Fornøyd med fylkesårsmøtet!

Eidsvoll Venstres leder Knut Bakkehaug er fornøyd med lørdagens årsmøte i Akershus Venstre. – Vi hadde en rekordstor delegasjon, og fikk valgt vår kandidat Per Aage Pleym Christensen inn i landsmøtedelegasjonen. Og Kjersti Almåsvold skal være sentral i skoleringsarbeidet fremover. Årsmøtet gav god inspirasjon til arbeidet vi gjør lokalt, sier Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Eidsvoll Venstre hadde fem delegater tilstede på fylkesårsmøtet. I tillegg var Unge Venstres leder Tord Hustveit fra Eidsvoll møteleder. Lokallagets leder har vært med siden 1996, og kan ikke huske at Eidsvoll noensinne har hatt mer enn tre delegater. – Flere delegater gir oss også større tyngde internt i fylkespartiet, sier han.

På facebook er det lagt ut et album med bilder av delegasjonen fra Eidsvoll.

Valget: Eidsvoll Venstre best!
Det var naturlig at årsmøtet evaluerte valgkampen. Før valget var det satt opp mål for hvor mange stemmer hvert lokallag skulle bidra med, for å nå målet for fylket som helhet. Eidsvoll Venstre ble best, med 93,5% av målet.

Eidsvoll Venstres forrige leder, Kjersti Almåsvold, var også fylkets valgkampleder, og fikk mye ros for sitt arbeid med planlegging og gjennomføring av Akershus Venstres valgkamp.

Pleym Christensen til landsmøtet
Styremedlem i Eidsvoll Venstre, Per Aage Pleym Christensen, var av valgkomiteen innstilt som 3.vara til landsmøtedelegasjonen – som er på 21 delegater. På årsmøtet ble han like godt valgt inn som landsmøtedelegat. Landsmøtet foregår på Fornebu fra 04. – 06.april. Han deltok i den generelle politiske debatten på årsmøtet, både med synspunkter på nedbygging av landbruksjord – og på Venstres forhold til H/frP-regjeringen. Du kan lese hva han sa, her.

Kjersti Almåsvold

Foto: Beth Lien

Kjersti Almåsvold ble valgt inn som styremedlem for Venstres Opplysningsforbund i Akershus. Hun får dermed en sentral rolle i Akershus Venstres skolering av medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte fremover.

Menneskerettigheter tema på årsmøtet og landsmøtet
Av Venstres hovedorganisasjon var fylkeslagene bedt om å diskutere menneskerettigheter – fordi dette skal være tema på landsmøtet i begynnelsen av april. Det var laget et notat som bakgrunn for diskusjonen. Årsmøtet var delt inn i fire grupper, etter at stortingsrepresentant Abid Q. Raja hadde innledet:

– Menneskerettighetsprinsipper; fra ord til handling?
– Menneskerettighetsutfordringer i Norge?
– Menneskerettigheter over grenser?
– Nye menneskerettighetsspørsmål

Hvilke konkrete temaer som ble diskutert i de ulike gruppene, kan du lese mer om i notatet (se lenke over).
Fra Eidsvoll deltok Kjersti Almåsvold og Kaja Helchie Østmo Evang i gruppe nr 2, Knut Bakkehaug og Per Aage Pleym Christensen i gruppe nr. 3, og Rune Slettebakken i gruppe nr. 4.

Du kan lese mer om årsmøtet her, og finne årsmøtepapirene (årsmeldinger, resolusjonsforslag etc.) her.

Årsmøtet vedtok fire politiske uttalelser (resolusjoner), blant annet om landbruk og OL.

Hilsningstaler
Det har ikke gått upåaktet hen at Venstre er i vippeposisjon på Stortinget. Norges Bondelag har skjønt at de må drive påvirkningsarbeid overfor andre enn Senterpartiet. Lederen i Akershus Bondelag, Odd Einar Hjortnes hold hilsningstale til årsmøtet i Akershus Venstre. Det samme gjorde en representant for Natur og Ungdom.

Vil du bli Venstre-venn?
Venstre støttes ikke av pengesterke fagforeninger eller næringslivsinteresser. Men som medlem, velger eller sympatisør kan du som Venstre-venn bidra økonomisk til Venstre. Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**