Lobbet for Broen3

På fylkesårsmøtet i Venstre benyttet varaordfører i Hurum Gunn-Torill Homme Mathisen sjansen til å snakke varmt om broløsning for kryssing av Oslofjorden til nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Abid Raja (V), og resten av forsamlingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Bro, vei

Foto: Microsoft

Knytte øst og vest sammen
Statens Vegvesen har valgt å ta med Broen3, en broløsning over Hurumlandet, som et av fire konkurrerende alternativ for kryssing av Oslofjorden.

En slik bro vil knytte øst og vest sammen ved en elegant broløsning over Hurumlandet. En løsning for fremtidens Stor-Oslo og som også ivaretar hele Osloregionens behov for et velfungerende kommunikasjonsnett gjennom en ny Ring4.

www.broen3.no
Hurum kommune har så stor tro på prosjektet at man har laget en egen animasjonsfilm om broen. Se filmen www.broen3.no.

Løsning for framtida
Broen 3 vil gi Norge en framtidsrettet forbindelse mellom øst og vest og gi mulighet for både vei og jernbanekryssing av Oslofjorden. En løsning som også vil avlaste veinettet inn og ut av Oslo.

Sentrale Østlandsområdet står overfor store utfordringer når det gjelder innflytting og etablering av nye arbeidsplasser. Hurumlandet ligger midt i området og en bro plassert sentralt på Hurum vil gi mange muligheter for hele regionen ved at det blir lett å bevege seg mellom øst og vest. Skal man være framtidsrettet, så må man brygge bro.

Gunn-Torill Homme Mathisen og Abid Raja

Gunn-Torill Homme Mathisen og Abid Raja
Foto: Hurum Venstre

Når svenskene klarte det
Dette var noe Homme Mathisen trakk fram i møtet med Abid Raja, nestleder i Transportkomiteen, og senere fra talerstolen i debatten.

Hun påpekte at Hurum har ledige arealer for både boligbygging og næringsvirksomhet og kan være med å ta av for trykket på Osloregionen i framtida.

Hun understreket også at når svenskene klarte å planlegge og bygge Øresundbroen på 7 år, så bør det være mulig å ha på plass en bro over Oslofjorden i nær framtid.

Fylkesleder Rebekka Borsch fra Røyken, også en ivrig broforkjemper, fulgte opp. Raja lyttet interessert og lovet å ta innspillene med seg i fortsettelsen.

Det er fem viktige faktorer som taler for en bro mellom Vestby og Filtvet og videre over Hurumlandet:

A) En krysning over Hurumlandet med bro fra E6 i Vestby over til E18 ved Holmestrand vil gi en god ringløsning rundt Oslo som kan bidra til både å ta i mot alle de som vil bo her samt minske trafikken gjennom kommunene rundt Oslo.

B) Vestlandet får en etterlengtet fungerende vei utenom Oslo mot Europa og resten av landet.

C) Sikkerheten for de fleste trafikantene blir bedre fordi de slipper å kjøre gjennom tunnelen.

D) Vi tar vare på miljøet fordi vi får mulighet for en jernbaneløsning rundt Oslo med tilknytning til Vestlandet.

E) Traseen med bro kan bygges raskt i flere etapper med kjent teknologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**