Innflytting fra utlandet redder Risør

Tall fra SSB viser at Risør 1.1.2014 står notert med 6.899 innbyggere, en vekst på 51 innbyggere i forhold til 2013. Det er gledelig og vi har igjen samme innbyggertall som 1.1.2012 idet årets vekst oppveier dermed den nedturen vi hadde med – 51 innbyggere i 2012!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Risør trenger sårt flere arbeidsplasser og prosjekt som kan føre til økt tilflytting og positivet fødselsoverskudd

Risør trenger sårt flere arbeidsplasser og prosjekt som kan føre til økt tilflytting og positivet fødselsoverskudd
Foto: Utbygger

Nullvekst i 2012 og 2013 samlet sett.
Ulempen er at Risør fortsatt sliter med et negativt fødselsoverskudd idet det fortsatt dør flere (68 i 2013) enn det fødes barn ( 61 i 2013) i Risør og det er bekymringsfullt.

Reddes av innflytting fra utlandet
Nok en gang er det netto innflytting fra utlandet som berger tallene for Risør og det viser hvor viktig dette er for Risør, som fortsatt har flere som flytter ut enn inn til Risør fra landet forøvrig!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**