– Eidsvoll bør delta i forsøk med stemmerett for 16-åringer!

13.februar svarte kommunalminister Jan Tore Sanner på et spørsmål fra Venstres Sveiung Rotevatn, om at det bør arrangeres forsøk med stemmerett for 16-åringer. – Eidsvoll bør delta i dette forsøket, sier Knut Bakkehaug. Han har sendt inn forslag til kommunestyrets møte 11.mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her er interpellasjonen Knut Bakkehaug har sendt til kommunestyret, ved ordfører Einar Madsen (Ap):

Til Eidsvoll kommune v/ordfører Einar Madsen

Interpellasjon om å være med i forsøksordning med stemmerett for 16-åringer

Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn spurte i et skriftlig spørsmål kommunalministeren om hvordan regjeringen vil følge opp evalueringen av forsøksordningen. 13.02 kom svaret. Regjeringen vil la 16- og 17-åringer stemme også ved neste lokalvalg.

I svaret skriver Jan Tore Sanner (H): «Departementet tek derfor sikte på å vidareføre forsøksordninga med nedsett stemmerettsalder ved kommunevalet i 2015 og vil kome tilbake med opplegg for gjennomføringa av forsøket.» Samtidig slår Sanner fast at regjeringen ikke ønsker å lovfeste en stemmerettsalder på 16 år.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Eidsvoll Venstre mener det er svært gledelig at regjeringen vil la 16- og 17-åringer stemme også ved neste lokalvalg. Det gir mulighet til å skaffe mer kunnskap, og det gir flere mulighet til å delta i demokratiet. 16-åringer er ferdig med obligatorisk grunnskole. De kan bevege seg i trafikken, puttes i fengsel og betale skatt. Det er på tide at de også kan være med å si sin mening ved valg.

Venstre mener at Eidsvoll kommune, som fødestedet for det norske demokratiet, bør være med i en slik forsøksordning med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2015. Sammen med mulighet for velgere som også er elever ved videregående skoler til å forhåndsstemme ved at det opprettes valglokaler på de videregående skolene, kan dette bidra til å øke kunnskapen om og interessen for hvordan Norge styres, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå – og også bidra til å få opp valgdeltagelsen.

Spørsmål:

– Vil ordføreren ta initiativ til at Eidsvoll kommune søker om å få være med i en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2015?

Forslag:

Kommunestyret ber rdføreren ta initiativ til at Eidsvoll kommune søker om å få være med i en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2015.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**