Støtte til lærerne

I disse dager pågår det en het debatt om lærernes arbeidstid. KS går inn for å fjerne sentrale bestemmelser for denne tiden. I dag er lærers arbeidsuke 43,5 timer. Dette ønsker KS å endre til 37,5 timer lange uker slik at lærene skal jobbe slik mange andre arbeidstagere gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


KS ønsker at lærerne skal være mer på skolen. Dagens avspaseringsordringer skal erstattes med flere timer på skolen uten at elevene er der.

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Dagens skolehverdag for en lærer er ikke en åtte til fire jobb. Lærerne har bl.a bunden møteaktivitet, leseplikt, lovfestet mal om tilpasset opplæring, forberedelse av timer, elevsamtaler, etterarbeid, utviklingssamtaler, oppfølging av lærings og elevenes sosiale miljø. Noe som krever at de fleste lærere er på jobb langt utover klokken fire.

Dessuten drukner lærere i byråkratisk arbeid med rapporteringer, skjemaer og ulike vurderinger. Hvordan vil lærerne rekke alt dette når de skal slutte klokken fire? KS mener at lærene skal gjøre dette de dagene elevene ikke er der, istedenfor den kontinuerlige daglige arbeidet som lærene legger ned for hver enkelt elev i dag. KS-forslaget vil resultere i en dårligere skole, fordi det setter tiden til forberedelse under press. Hvis ikke lærerne lenger har en ubunden tid til for og etterarbeid vil den undervisningen som elevene får resultere i dårligere læring og lærere som går med kontinuerlig følelse av og ikke få tid til det viktigste, en god undervisning.

Som Venstrepolitikere vil vi kvalitetssikre og heve statusen til læreryrket og vi mener at KS sin vei er feil! Vi støtter den kampen lærerne fører for den arbeidstidsavtalen de har i dag og foreslår heller at skolen trenger flere lærere og mindre skolebyråkrati og tidstyver. Som Venstrepolitikere er vi på lærernes side i denne debatten.

Lærerne har en meget viktig jobb og må skånes for KS sitt skolefjerne forslag.

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

Hanne O.Slåttun
Kenneth Berg
Lars Solbakken

Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**