Tidenes idrettsløft i Tromsø

Byråd for næring, kultur og idrett, Jonas Stein (V), har lagt fram nytt forslag til kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014-2017 ut på høring. Planen vil bidra til tidenes løft for idretten i Tromsø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen

Foto: Marius A. Hansen

– Dette dokumentet er blitt til takket være et fantastisk engasjement fra mange aktører: idretten, friluftsorganisasjoner, bydelsråd, universitet, næringsliv — og ikke minst enkeltpersoner med et brennende engasjement, sa byråd for næring, idrett og kultur Jonas Stein da han i dag presenterte innholdet i utkastet.

Planen balanserer idrett, friluftsliv og folkehelse når den peker på hva som finnes — og hva som skal prioriteres.

– Det er et perspektiv som løfter denne til et nytt nivå. Jeg håper og tror det vil engasjere. Nå legges den ut til høring, målet er at den er vedtatt før sommeren, sier Stein.

I kommende periode er det pekt på seks anlegg som vil ha høy prioritet:

• Svømme- og badeanlegg på Templarheimen
• Skiløype og skiskytteranlegg, Grønnåsen skistadion
• Normalhall, Storelva
• Turnhall og klatreanlegg, Templarheimen
• Rulleskiløype, Storelva
• TUIL Arena, Tromsdalen

– Reelt behov og manglende anleggsdekning er styrende for prioriteringen. Noen vil savne sitt anlegg. Vi har gjort noen valg. Til alle er det å si, at anleggsutvikling også i fremtiden betinger et tett samarbeid og stor innsats fra både det offentlige, organisasjoner og enkeltaktører, sier Stein.

Papirutgave ligger til gjennomsyn i Bytorget. Høringsfristen er satt til 1. april 2014. Innspill til høringsutkastet sendes til Tromsø kommune, Kultur og idrett. Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Planen kan i sin helhet leses her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**