Ny gruppeleder i Tønsberg Venstre

Suzy Haugan er ny gruppeleder for bystyregruppa i Tønsberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Bystyregruppa

Foto: Bystrerepresentant

Bystyregruppa har omrokkert, og leder fra februar er Suzy Haugan. Venstres representanter i Tønsberg bystyre er Aina Dahl (til V.) og Suzy Haugan.

– Dette innebærer ingen store forandringer, forteller Suzy Haugan. – Vi fortsetter det tette gode samarbeidet i bystyregruppa, og vil være like engasjerte som tidligere.

Venstre har representanter i de tre utvalgene Helse og omsorg, kultur og frivillighet og bygg og areal. Aina Dahl har også plass i fylkestinget.

Bystyregruppa har møter på rådhuset mandager før første utvalgsmøte og bystyremøte. Medlemmer og varaer til bystyret innkalles. Alle medlemmer i Tønsberg Venstre er velkommen på møtene. Her diskuteres de ulike sakene som skal til behandling.

– Jeg ønsker medlemmer velkommen på disse møtene, her kan de komme med spørsmål, bidra med kunnskap, og være med på de ulike politiske prosessene i Tønsberg Venstre, sier Suzy Haugan.

Møteoversikt første halvdel 2014 kl 18.00
Mandag 03. mars (gruppemøte før utvalgsmøter)
Mandag 17. mars (gruppemøte før bystyremøte)
Mandag 31. mars (gruppemøte før utvalgsmøter)
Mandag 21. april (gruppemøte før bystyremøte)
Mandag 05. mai (gruppemøte før utvalgsmøter)
Mandag 19. mai (gruppemøte før bystyremøte)
Mandag 02. juni (gruppemøte før utvalgsmøter)
Mandag 16. juni (gruppemøte før bystyremøte)

Mandag 01. september (gruppemøte før utvalgsmøter)
Mandag 15. september (gruppemøte før bystyremøte)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**