Nytt styre i Tønsberg Venstre

Det ble på ekstraordinært årsmøte valgt nytt lokallagsstyre i Tønsberg for 2014. Ola Småkasin er ny styreleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

nytt styre

Foto: Suzy

Årsmøtet ble holdt på Peppes Pizza, etterfulgt av en politisk debatt og hyggelig samvær.
På bildet ser du styreleder Ola Småkasin og styremedlem Roger Kvalnes og Aina Dahl.

Nytt styre i 2014
Leder:Ola Småkasin
Nestleder:Brit Lillian Fevang (ny)
Økonomiansvarlig:Stein Ivar Aafos (gjenvalg)
Opplæringsansvarlig: Aina Dahl (ny)
Sekretær: Tom Arne Johannessen
Styremedlem: Heidi Johannessen (ny)
Styremedlem: Josef Kleven (ny)
Styremedlem: Tor Bergersen (gjenvalg)
Vara til styret: Roger Kvalnes (ny)
Vara til styret: Norunn Askeland (gjenvalg)
Vara til styret: Raymond Henriksen (gjenvalg)

Styret ble enstemmig valgt. Gratulerer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**