Innlegg: Selvbedraget om Eidsvoll

Forrige lørdag skrev Erik Østmundset i EUB at det tross alt ikke står så dårlig til i Eidsvoll. Og nylig var det et intervju i avisen med ordfører Einar Madsen (Ap), som hadde samme budskap. Knut Bakkehaug er uenig, og skriver om det i dagens avis. I innlegget “Selvbedraget om Eidsvoll”. Les det her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Selvbedraget om Eidsvoll

Med noen få eksempler prøver Erik Østmundset i EUB lørdag 21.02 å underbygge påstanden om at det ikke står så aller verst til i Eidsvoll likevel. Hans epistel kan ses på som en oppfølgning av intervjuet med ordfører Einar Madsen (Ap) nylig. Der var også poenget å fremheve at det tross alt går bra i Eidsvoll. Det er lett å lure seg selv.

Eidsvoll har fått ros for forberedelsene til grunnlovsjubileet. Dèt er bra, og vi får ta med oss den rosen vi kan. Grunnlovskommunen kommer til å få mye oppmerksomhet akkurat i år, nettopp på grunn av jubileet.

Selv om vi alle er stolte over at Eidsvoll klarer å unngå feilskjær når det gjelder grunnlovsjubileet, og gleder oss over den tross alt gratis markedsføringen det gir Eidsvoll, er det mye å sette fingeren på.

Jeg er ikke sikker på at elever og ansatte ved Vilberg barneskole og Vilberg ungdomskole synes rammene for læring på disse to skolene er så rosenrød. Men de folkevalgte er ikke så begeistret for fokuset på tilstanden ved disse to skolene. De folkevalgte ville helst at lokalavisen ikke skulle skrive om disse temaene.

Fylkeskommunen har penger å dele ut til gang- og sykkelveier. Penger Eidsvoll ikke ser noe til, fordi kommunen ikke har laget planer for utbygging. Slike planer er en forutsetning for å få penger.

Gardermoeffekten har truffet Eidsvoll, hevdes det. Ja, omsider. Folketallet vokser med 2,5%, mest av alle kommunene på Øvre-Romerike. Det er hyggelig. Men er det fordi kommunens politiske ledelse har noen strategi for å tiltrekke seg nye innbyggere? Neppe. Men et eller annet sted må jo folk bo. Så noen velger Eidsvoll. Hva vil nye innbyggerne si når de ser tilstanden på skolene? De manglende gang- og sykkelveiene? Fristoverskridelsene i behandlingen av barnevernsaker? Eksemplene på alt som går på skjeve kunne forlenges. Men å tro at folk velger Eidsvoll fordi politikerne har vært forutseende nok til å skape et tjenestetilbud som står klar til å ønske nye innbyggere velkommen, er ikke riktig. Eidsvoll er på hæla med med svært mye.

Og hva skjer på rådhuset? Jo, de folkevalgte mener visst at når konsekvensene av politiske vedtak ikke blir helt som man har tenkt, så skyldes det administrasjonen. Det har gått sport i å anklage administrasjonen for å sabotere politikernes arbeid. Istedenfor at politikerne som har styringen sørger for å bruke sin styringsmulighet til å gjøre tydelige vedtak og instruere administrasjonen.

Tilslutt ble kommunen, som Østmundset skrev, satt under administrasjon av fylkesmannen. Man havnet på Robek-lista. Fordi man ikke kunne sin folkevalgte ABC; budsjetter skal ha balanse mellom inntekter og utgifter. Og det er jo ikke slik at alt jeg beskriver over, kommer som noen stor overraskelse på de folkevalgte. De har blitt advart. Klart og tydelig. Men et halvferdig budsjett ble oversolgt som om det var selveste Soria Moria slott samarbeidspartiene hadde klart å bygge. Hvor ble det av de kritiske spørsmålene fra lokalmedia?

Godeste Østmundset; det er mye som er fint i Eidsvoll. Flott historie, flotte kulturminner, og flott natur. Et godt utgangspunkt for en selvbevisst kommune med politikere som vet hva de vil. Men i Eidsvoll er det ikke slik. Da blir skjønnmalingen jeg nevnte innledningsvis et selvbedrag. Da trengs noen som kan ta rollen som den lille gutten i eventyret om keiserens nye klær.

Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre.

Innlegget stod på trykk i EUB 01.mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**