Åpen spørretime i bystyret for folk

I oktober spurte Suzy Haugan ordføreren om det er på tide å innføre åpen spørretime i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

grafitti

Foto: hilmar

Her er interpellasjonen:

Åpen spørretime i bystyret for folk

Mange kommuner har i dag offentlig spørretime der kommunens innbyggere har mulighet til å stille ordfører, bystyret, enkeltmedlemmer eller parti spørsmål om kommunale forhold. Det skjer som regel den første halvtimen i bystyrets møte.

I Tønsberg er det i dag ingen slik ordning.
Venstre mener at offentlig spørretime kan være et fint tiltak i vår kommune – for å skape en mer åpen kommune, og løfte innbyggeres spørsmål direkte inn på kommunens beslutningsarena.
En åpen spørretime er en invitasjon til folk om å engasjere seg.
I kommuner som har offentlig spørretime er det vanlig å sende inn spørsmål på forhånd slik at det er mulig å forberede seg.
Kommunens politikere kan også stille spørsmål i offentlig spørretime.
I dag har som kjent bystyrerepresentantene anledning til å stille interpellasjoner. Disse interpellasjonene kommer alltid etter sakskartet er avsluttet, og de er ikke referert i protokollen slik at de er tilgjengelig i ettertid.
På søk etter interpellasjoner fins verken interpellasjonen, ordførers svar, eller eventuelt vedtak gjort i forbindelse med interpellasjon på kommunens nettsider.
Venstre ønsker å tilgjengeliggjøre interpellasjoner i større grad – med interpellasjonen og svar i protokoll, samt at de er tilgjengelig på nett.

Jeg vil derfor stille ordføreren følgende spørsmål:
— Stiller ordføreren seg positiv til at Tønsberg kommunes innbyggere får muligheten til å stille
spørsmål i offentlig spørretime – slik som mange andre kommuner praktiserer?
— Hvis ja; vil ordføreren sørge for at spørsmål og svar fra innbyggere blir referert i
protokollen?
— Vil ordføreren også sørge for at interpellasjoner med svar fra politikere gjøres tilgjengelig
for allmennheten på kommunens nettsider?

Suzy Haugan
Venstre

21.10.2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**