Er den politiske debatten død?

Det er ikke lenge siden lokalavisen presenterte nyheten at Vegvesenet hadde tanker om broforbindelse på det fredede naturområdet Karljohansvern. Bare noen dager senere våknet vi opp til nyheten om at prøveboring var i gang på kommunal grunn. Nyhetene kom svært overaskende på de fleste politikere og heldigvis ble det mobilisert for å ta avstand fra denne planen.

Hvordan kan det tenkes og planlegges inngrep som vil få så store konsekvenser uten at lokaldemokratiet får være med? Hvem utenfor lokaldemokratiet er det som snakker sammen når slike ting skjer?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Igjen er lokalavisen først ute med nyheten om Campus Vestfold, der det tenkes utviklet en ny bydel i Horten. Igjen kommer nyheten overraskende på de fleste politikere og det er nærliggende å stille spørsmålet om dette bare er tanker eller er det allerede planlagt aktiviteter som lokaldemokratiet og politikere i Horten ikke kjenner til.
Spørsmålet må stilles fordi det igjen kan se ut som at noen snakker sammen og legger planer som lokaldemokratiet ikke ønsker. Det gjør ikke saken bedre å lese at Campus Vestfold planene ikke har forankring i Borre vel som går så langt som å kalle Campus Vestfold planene et "hån mot nærmiljøet i Horten".

Det er naturlig å stille spørsmålet om den politiske debatten er død når så store samfunnsprosjekt utvikles uten at lokaldemokratiet kjenner omfanget.

Da regjeringsspørsmålet sist var oppe, valgte Venstre ikke å gå inn i regjering. En årsak er at Venstre vil ha en levende debatt i Stortinget , og ikke la debatten foregå bak lukkede dører i regjeringen. På samme måte må det være viktig å sørge for at lokaldemokratiet ikke knebles når viktige debatter forbeholdes noen få.

Det er med flere åpne debatter vi skaper mer demokrati. Det må ikke bli slik at kommunepolitikken blir satt på sidelinjen uten reel innflytelse i egen kommune. Det må ikke bli slik at lokalmiljøene berøves påvirkningsmulighet ved ikke å bli lyttet til.
Og det må heller ikke være slik at kommunens utvikling styres fra steder der lokaldemokratiets meninger og beslutninger ikke når frem.

Det vil være et nederlag for alle dersom den politiske debatten våkner til live først når det er for sent.

Horten Venstre
Carl Otto Kielland
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**