Venstre møtte Bondelaget

På initiativ fra Møre og Romsdal Bondelag møttes representanter fra henholdsvis Bondelaget og Venstre til orienteringsmøte 28.02.14. Målet med møtet var fra Venstre sin side et ledd i kunnskapsinnhenting om landbruksnæringen. Det ble gitt orientering om status i landbruket slik Bondelaget ser det og dialog omkring landbrukspolitiske spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag og fylkesleder Inge Martin Karlsvik ga en orientering og innledet til spørsmål. Fra Venstre deltok stortingsrepresentant Pål Farstad, leder av fylkestingsgruppa Iver Nordseth og leder i Møre og Romsdal Venstre Ragnhild Helseth.

En rekke aktuelle tema ble berørt, henholdsvis underdekking og overproduksjon. Stor del av landbruksnæringen i Møre og Romsdal, i alt 85% er knyttet til melkeproduksjon. Klyngeproduksjon er typisk for fylket, feks, korn, grønnsaker, jordbær.

Selvforsyningsgrade på mat i Norge er rundt 40%.

Spørsmål om arealbruk, kvalitet, grovfor, kraftfor, økologisk matproduksjon, lønnsomhet og arbeidsforhold for bonden var blant temaer som ble berørt. Klimautfordringer som følge av temperaturøkning og klimagassutslipp var et annet viktig tema. Særlig nevnes utfordringen knyttet til tid og ressurser for utkjøring av husdyrgjødsel. Store volumer som gir betydelige transportkostnader og krever stor arbeidsinnsats.

 Fra v. Iver Nordseth, Pål Farstad, Inge Martin Karlsvik, Ragnhild Helset, Arnar Lyche

Fra v. Iver Nordseth, Pål Farstad, Inge Martin Karlsvik, Ragnhild Helset, Arnar Lyche
Foto: Bjørn Hansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**