Bakkehaug: – Reservasjonsvedtaket er mangelfullt

Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug har skrevet brev til ordfører Einar Madsen (Ap) og gitt uttrykk for at han mener reservasjonsvedtaket fra Utvalg for oppvekst og levekår er mangelfullt. Han varsler et tilleggsforslag i kommunestyret når saken behandles 11.mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Igår sendteVenstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug dette brevet til ordfører Einar Madsen (Ap):

“Jeg viser til Venstres tidligere forslag om at Eidsvoll kommune skulle vedta at de ikke ville gi fastlegene i Eidsvoll rett til å reservere seg mot å henvise til abort.

Eidsvoll Venstre sitt forslag til vedtak i kommunestyret var:

“Eidsvoll kommune er en reservasjonsfri kommune. Ingen fastlege i Eidsvoll kommune skal kunne bruke reservasjonsretten.”

Vedtaket i Hovedutvalget lyder:

“Eidsvoll kommune er opptatt av at alle kvinner i landet skal likebehandles, dersom de har behov for svangerskapsbrudd. På prinsipielt grunnlag bør derfor Stortinget og ikke den enkelte kommune ta stilling til om fastleger skal gis reservasjonsrett.

Dersom Stortinget legger beslutningen om reservasjonsmulighet for fastleger til kommunen, vil Eidsvoll kommune ikke innvilge slike søknader.”

Høringsuttalelsen er Eidsvoll kommunes sitt svar på statens spørsmål om hvordan Eidsvoll kommune ønsker spørsmålet om reservasjonsrett regulert. I vårt svar slik det nå står ovenfor er det prinsipielle standpunkt at staten skal ta standpunkt til legenes reservasjonsrett.

Jeg mener at høringsuttalelsen bør begynne med vårt primære standpunkt at vi ikke ønsker at legene skal kunne reservere seg, hverken med tillatelse fra staten eller den enkelte kommune. Dersom staten velger å følge Eidsvoll kommunes råd i saken vil vi få en ordning hvor leger kan søke reservasjon av staten. Eidsvoll kommune vil da kunne oppleve at leger i Eidsvoll får anledning til å reservere seg uten at vi kan hindre dette.

Det jeg forsøkte å få til i kommunstyre med interpellasjonen var ikke ett forslag til høringsuttalelse. Hensikten var på en tidlig og tydelig måte å vise at Eidsvoll ville ta et klart standpunkt mot reservasjonsretten gjennom å vis hva vi vil gjøre dersom staten legger avgjørelsesmyndigheten til kommunene.

Jeg kommer derfor til å forslå endring av høringsuttalelsen i kommunestyret i mars hvor jeg endrer første avsnitt slik at det framkommer at Eidsvoll kommune er tydelige på at vi ikke ønsker en ordning med reservasjonsrett for legene.

Mvh Knut Bakkehaug”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**