Gjerdrum sier nei til reservasjonsmulighet

Et tydelig flertall i kommunestyret har vedtatt at Gjerdrum skal avgi høringssvar der vi ber om at loven ikke skal endres for å åpne for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Norges lover

Foto: Wikimedia Commons

Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og en representant fra Høyre stilte seg bak et forslag om at Gjerdrum kommune skal forsøke å påvirke lovprosessen slik at det ikke gis anledning til kommunene til å inngå avtaler med fastleger om mulig for å reservere seg mot deler av oppgavene i fastlegeavtalene.
Det samme vedtaket gjør det klart at det ikke er aktuelt for Gjerdrum å inngå avtaler om reservasjon med kommunens fastleger, dersom lovendringen allikevel blir gjennomført.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**