Medlemsmøte om jernbanen i Horten

Kommunene og Jernbaneverket holder et åpent møte i kommunehuset i Horten onsdag 12. mars klokka 19, der vi håper interesserte fra våre lokallag stiller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Jernbaneverket har nå lagt fram et forslag til planprogram i arbeidet med valg av trasé for Inter City-strekningen mellom Nykirke og Barkåker. Strekningen berører både Horten, Re og Tønsberg kommuner og har fire alternativer både med og uten jernbanestasjon.
Planprogrammet er “oppskriften” på hva man skal ta hensyn til i det videre planarbeidet, og her er fristen 11.4. for å komme med innspill til hva som skal være med i beregningen for planen. Planprogrammet kan f.eks lastes ned her: https://www.re.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=295&FilId=1531

Vi i Horten, Tønsberg og Re Venstre håper også noen ønsker å jobbe videre med disse planene, gjerne i form av studiearbeid etter hvert som behovet er der og fram til forslag til kommunedelplan avgjøres (2016).
Etter det åpne møtet, møtes de som har interesse og anledning hos Carl-Otto Kielland på Kjær gård ved rundkjøringen til Åsgårdstrand for en rask oppsummering av inntrykk, og for å legge en plan for videre arbeid.
(Adresse: Kjær Gård, Raveien 361, 3179 Åsgårdstrand. Innkjøring i rundkjøring ved avkjøringen til Åsgårdstrand.)

Vennligst gi tilbakemelding til din lokallagsleder hvis du blir med på møtet og muligens har interesse for å arbeide med planene. Samkjøring anbefales. 🙂

Mvh
Carl-Otto Kielland (90583503) Horten Venstre
Ola Småkasin (90950022) Tønsberg Venstre
Elin Berg Schmidt (97961281) Re Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**