Opera og kulturhus i Kristiansund – Venstres innlegg i bystyret

-De positive ringvirkningene kan bli store, ikke bare for de ansatte, men for hele distriktet. La oss stå sammen om denne viktig saken og gratulere oss selv for å vi tør å ta det neste steget i arbeidet med å utvikle vår by og region videre. Dette sa bystyrerepresentant Andreas Sandvik i sitt innlegg da bystyret i Kristiansund behandlet sak Opera- og kulturhus. Venstre sa ja til å sende søknad til Kulturdepartementet og fylkeskommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hele innlegget:

 Bystyrerepresentant Andreas Sandvik

Bystyrerepresentant Andreas Sandvik
Foto: Ragnhild Helseth

OPERA- OG KULTURHUS I KRISTIANSUND

Det er trist at en så positiv sak for byen og distriktet, som nytt opera og kulturhus, møter så sterk motstand fra Høyre. Jeg husker tiden med Dagfinn Ripnes som ordfører, 10 år som satte byen i førersetet for en positiv utvikling. Mange store investeringsprosjekter ble igangsatt for å heve kvaliteten på byens tjenesteproduksjon. Ikke alle var like godt økonomisk fundamentert, og i troen på at dette var nødvendig, sa vi ja, og håpet på at forutsetningene som var lagt inn ville slå til. Investeringene var tverrpolitisk støttet.

Men hva har skjedd? I dag er Høyre mest opptatt av hva som kan gå gale. Med det som utgangspunkt vil det gjerne være selvoppfyllende.
Dette er ikke Venstres utgangspunkt for å gi vår fulle støtte til nytt Opera og Kulturhus i byen.

De positive ringvirkningene kan bli store, ikke bare for de ansatte, men for hele distriktet. La meg kort bare nevne:

– Et kulturelt og kunstnerisk kraftsenter
– Styrket bredde i arbeidsmarkedet, øket rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft
– Bidra til å utvikle høyere utdanning i byen
– Lokaler for helårs utstillinger, Nordmøres- og landsdelsutstillinger, vandreutstillinger,
nasjonale jubileer
– Konsert- og landsmøtefaciliteter
– Litteraturhus og litteraturformidling
– Sentrumsutvikling, bidra til en revitalisering av et døende sentrum
– Formidle Nordmørsk identitet
– Sentral motor i opplevelsesferie, en viktig reiselivsaktør

La oss stå sammen om denne viktig saken og gratulere oss selv for å vi tør å ta det neste steget i arbeidet med å utvikle vår by og region videre.

Venstres bystyregruppe
Andreas Sandvik

 Andreas Sandvik holder sitt innlegg i Bystyret 3.3.14

Andreas Sandvik holder sitt innlegg i Bystyret 3.3.14
Foto: Ragnhild Helseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**