Gjenåpning av 7 plasser ved Lindesnes omsorgsenter

Venstre foreslår å gjenåpne de sju leiligheter ved Omsorgssenteret på Vigeland som har stått ubenyttet siden 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


På grunn av dårlig økonomi ble disse plassene lagt ned ved inngangen til 2009. Nå er det et ganske stort overbelegg ved Lindesnes omsorgsenter og stort behov for disse plassene.
En av grunnene til økt press er at kommunen nå må stå parat til å ta imot pasienter som skrives ut av sykehus.

Anne Grethe og Jo Inge

Foto: Dag Lauvland Lindesnes Avis.

Selve driften av de sju plassene vil koste om lag 3,1 millioner årlig. 2,6 millioner for gjenværende del av inneværende år. Penger rådmannen tidligere ikke har kunnet finne dekning for.
Leder i helse og omsorgsstyret, Jo-Inge Lauen (V) mener politikerne har fulgt opp forholdene på omsorgssenteret tett og det var bred enighet i utvalget om å gjenåpne de 7 plassene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**