Årsmelding for Hurum Venstre 2013

Her kan du lese årsmeldingen for i fjor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tillitsvalgte

Hurum Venstres styre 2013
Leder: Anne Sofie Riseng, Tofte (valgt for 1 år)
Nestleder: Merete Haug, Sætre(valgt for 2 år)
Kasserer: Jack Engen Nygård, Sætre (valgt for 1 år)
Styremedlem: Marianne Arctander, Sætre (valgt for 2 år)
Styremedlem: Christian Dyresen, Kana (valgt for 1 år)
Styremedlem: Bjørn Lindvig, Filtvet (valgt for 2 år)
Styremedlem: Thomas Pettersen, Sætre (valgt for 1 år)
1. vara Finn Dale Iversen, Kana (valgt for 1 år)
2. vara Mari Myhrene, Kana (valgt for 2 år).
3. vara Geir Stave, Verket (valgt for 1 år)

Hurum Venstre logo

Foto: Venstre

Miljøprisnemnd 2013
Marianne Arctander, Sætre (valgt for 2 år)
Bjørn Lindvig, Filtvet (valgt for 1 år)
Finn Dale Iversen, Kana (valgt for 1 år).

Revisor 2013
Svein Lesto (valgt for 1 år)

Valgkomite 2013
Marianne Arctander— leder, Sætre (valgt for 1år)
Petter Normann Pettersen, Sætre (valgt for 2 år)

Utsendinger til årsmøtet i Buskerud Venstre 9. – 10.02.13
Gunn Torill Homme Mathisen
Anne Sofie Riseng
Bjørn Lindvig

Landsmøtedelegatforslag fra Hurum til Venstres landsmøtet i Oslo 12. – 14.04.13
Gunn-Torill Homme Mathisen. Hun ble valgt og deltok som delegat for Buskerud Venstre.

Arbeidet i Hurum Venstre
Interne møter
Det ble avholdt årsmøte 16.01.13 hvor leder ble valgt ved akklamasjon. Tradisjonen tro ble årsmøtet avholdt sammen med Røyken Venstre og møtested var Røyken videregående skole. Først var det separate årsmøter før alle ble samlet i plenum. Det var da en felles politisk bolk der tema var valgkampen 2013. Rebekka Borsch orienterte.

Det ble så holdt ekstraordinært årsmøte 21.02.13 hvor valg av styre var eneste punkt på agendaen.
Det har vært avholdt syv styre- og gruppemøter og tre av disse har også vært medlemsmøter. Frammøtet på enkelte av møtene kunne vært bedre. I tillegg kommer mange møter der en jobbet med «Løfte Tofte».

Venstres miljøpris
I år gjorde man nye grep for å kåre en vinner av Miljøprisen. Etter at to kandidater hadde blitt nominert og presentert på lagets hjemmeside, så ble det utlyst SMS-avstemming for å kåre en vinner. Her gikk altså Askeladden Steinerbarnehage til topps. Den andre nominerte var Eplegården.

Venstres miljøpris for 2013 ble tildelt Askeladden Steinerbarnehage og ble delt ut på verdens miljødag 5. juni. Styrer for barnehagen, Astrid Sund, fikk overrakt et bilde av Finn Dale Iversen, diplom og blomster. Nemndas begrunnelse: Askeladden Steinerbarnehage er en vellykkert barnehage, godt drevet av dyktige og motiverte medarbeidere som har både kunnskap om og engasjement for miløvennlig og ansvarlig drift. De tenker miljø i alle ledd og lærer barna det samme. I Askeladden er det godt å være!

Eksterne møter
Representanter fra Hurum Venstre har deltatt på mange møter i året som gikk i kraft av sine kommunale verv. Gruppeleder har også deltatt på møter i Buskerud Venstre der hun er organisatorisk nestleder.

Hurum Venstre var representert med to delegater på fylkesårsmøtet, Gunn-Torill Homme Mathisen og Anne Sofie Riseng. De samme to deltok sammen med nestleder Merete Haug på Venstres landskonferanse i Oslo. Gruppeleder /varaordfører har også deltatt på Venstres ordfører/varaordførernettverk.

Buskerud Venstres fylkesråd ble avholdt på Holmsbu bad og fjordhotel. Der var Ola Elvestuen gjest.
Folkemøtet «Løfte Tofte» ble vellykket arrangert i Samfunnshuset på Tofte med ca 100 frammøtte.

Økonomi og medlemstall
Økonomien i Hurum Venstre er god til tross for at vi får et underskudd på -6.396,59 kr i år. Saldo ved årets slutt var 13.436,84 kr.

Underskuddet skyldes i vesentlig grad utgifter til folkemøtet "Løfte Tofte" og utgifter i til valgkampmateriell. Det vil etterskuddsvis bli utbetalt studiestøtte for 2013 fra Venstres studieforbund. Dersom alt som er innrapportert blir godkjent, vil det utgjøre et betydelig beløp. Studiestøtte er en svært viktig inntektskilde for laget.

Medlemmer

Hurum Venstre har 29 registrerte medlemmer per 31.12.13 og 26 betalende medlemmer. Det er det samme som ved utgangen av 2012. Hurum Venstre kan sende 4 utsendinger til fylkesårsmøtet i 2014.

Lagets andel i medlemskontigenten ble hevet til 100 kroner i 2014.

www.hurum.www.venstre.no

Hurum Venstre sin hjemmeside er til enhver tid oppdatert og reflekterer arbeidet i Hurum Venstre og det politiske liv i kommunen. Gruppeleder er redaktør av hjemmesiden.

Stortingsvalgkamp 2013
Det ble gjennomført to rushtidsaksjoner, en på Røyken stasjon og en på Slemmestad Brygge. Begge i samarbeid med Røyken Venstre.

Buskerud Venstre oppfordret lokallagene til å hjelpe hverandre i valgkampen. En deltager fra Hurum Venstre deltok på stand i Lier sammen med Lier Venstre.

Stortingskandidat Rebekka Borsch besøkte Villa Malla 27. juli.
Miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen og stortingskandidat Rebekka Borsch besøkte Hurum 4. august. Tema var hurtigbåt til Oslo. Det ble oppslag i RHA om saken.

Det ble avholdt syv stands, fire på Sætre, tre på Tofte og en på Filtvet. Buskerud Venstre gikk i 2013 til innkjøp av en popcornmaskin. Denne ble utlånt til Hurum Venstre på Toftedagen. På Toftedagen hadde vi også besøk av stortingskandidat Rebekka Borsch og valgkampsekretær Tove Hoftstad på standen. Det ble en vellykket dag på stand.

Utdeling av valgkampmateriell ble utført av lagets medlemmer. Petter og Inger Johanne delte ut på Filtvet og Storsand. Bjørn og Anne Sofie dekket Tofte. Christian og Finn delte ut på Kana og Klokkarstua, mens Gunn-Torill og Anne Sofie dekket Holmsbu.
Vi fikk også hjelp av Tore Hogstad i Røyken Venstre som delte ut materiell på Sætre.

Viktige politiske saker 2013
– Nedleggelsen av Södra Cell på Tofte.
– Folkemøte "Løfte Tofte" i samfunnshuset på Tofte 04.09.13 hvor Hurum Venstre presenterte sine saker for utvikling av Tofte:
– Samferdsel: Hurtigbåt, matebusser og bru.
– Boligpolitikk: Gjenkjøpsrett for beboere som ble frarøvet boliger av fabrikken på Tofte.
– Sats på ungdommen. Nybygg til kostpris for ungdommer med kapital fra Husbanken.
– Miljø: Opprydding etter fabrikken.
– Utfordringer i skolen: Flere helsesøstre i skolen.
– Fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene.
– Omdømmeundersøkelse.
– Konkurranse om ny visjon.
– Turistvei Hurum.
– Industrimuseum på Tofte.
– Bevaring av bokbussen. Hurum Venstre fikk utsatt nedleggelse av bokbussen på Sætre til sommeren 2014.
– Bevaring av industrimuseet på Sætre.
– Jobbet for utvidet hurtigbåttilbud.
– Stortingsvalgkamp.

Leserinnlegg og oppslag i media
•04.04.13 Oppslag i Drammens Tidende: Intervju med Gunn-Torill Homme Mathisen vedrørende nedleggelsen av Södra Cell på Tofte.

•05.04.13 NRK Buskerud: Debatt om nedleggelsen av Södra mellom Christian Dyresen
og Pia Nordhagen leder i Hurum AP.

•09.04.13 Oppslag i RHA: "Vil løfte Tofte – uten fabrikk".
Christian Dyresen og Gunn-Torill Homme Mathisen.

•09.04.13 Oppslag i Finansavisen: "Venstre splittet om Tofte". Gunn-Torill Homme Mathisen.

•16.04.13 Oppslag i RHA: "Kritisk til økt trailervekt". Gunn-Torill Homme Mathisen.

•10.04.13 Leserinnlegg i RHA: "Forsøk tiet i hjel". Marianne Arctander.

•18.04.13 Oppslag i RHA: "Min tanke er fri".
Motsvar fra varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen i RHA til krav om at hun går av.

•23.04.13 Leserinnlegg i RHA: "Tofte fortid og fremtid". Anne Sofie Riseng.

•02.05.13 Leserinnlegg i RHA: "Om å være et alternativ". Christian Dyresen.

•14.07.13 Leserinnlegg i RHA: "Slutten på en æra — starten på en ny tid". Hurum Venstre.

•24.12.13 Leserinnlegg i RHA: "Håp for Hurum". Geir Stave.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**