Liberale Studenter etablerer seg i Vestfold for første gang i historien

Liberale Studenter har lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø, Agder og nå også i Vestfold. Torsdag 13. Mars kl 1700 avholdes etableringsmøte på Bakkenteigen høyskole: rom C2-131 (rett inn for den gamle hovedinngangen). Sveinung Rotevaten kommer til åpningsmøtet. Alle er velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Liberale Studenter ble stiftet i 1961, og har som grunnsyn er at alle mennesker er født frie, og skal ha rett til å leve ut sitt liv slik de ønsker. Samfunnet er til for borgeren, og skal legge forholdene til rette slik at alle som bor i landet kan realisere sine drømmer, samt ta seg av de svakeste i samfunnet.
Liberale Studenter er en sideorganisasjon til Venstre, men står fri til å fremme egen politikk. De ønsker blant annet en økt satsing på miljø, en enklere studiehverdag og at Norge skal ta steget inn i kunnskapssamfunnet. Liberale Studenter jobber opp mot Venstre blant annet ved å delta på Venstres landsmøter, gi innspill til Venstres programkomitéer, møte i Venstres landsstyre og i andre utvalg og komiteer i partiet.
NLSF samarbeider og deltar på aktiviteter med den internasjonale paraplyorganisasjonen International Federation of Liberal Youth (IFLRY). Dette knytter Liberale Studenter i Norge til liberal ungdom og studenter i hele verden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**