Raja stiller spørsmål til Samferdselsministeren

Etter initiativ fra bl.a. Alstahaug og Vefsn Venstre, har Venstres Stortingskandidat Abid Q. Raja i dag levert inn spørsmål til Samferdselsministeren. – Dette er vi svært fornøyd med, sier Venstres Hanne Nora Nilssen, som også er varaordfører i Alstahaug. -Vi har et godt samarbeid med Venstre sentralt, og setter stor pris på at våre stortingskandidater er svært lydhøre for innspill som vi kommer med fra grasrota.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Spørsmålet som Abid Raja har sendt inn er som følger:

Vil statsråden følge Finansdepartementets retningslinjer for konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring, og hvordan vil statsråden sørge for at utredningene er kvalitetsmessig gode nok og at allmennheten har innsyn i prosessene?

Raja, som også er nestleder i Stortingets transportkomite, sier i sin begrunnelse at spørsmålene kommer som en konsekvens av at regjeringen i stadig flere prosjekter har varslet at de vil fravike den ordinære prosedyre med konseptvalgutredning og kvalitetssikring for prosjekter etter gitte størrelser. Som eksempel trekkes prosessen med å bygge ny lufthavn på Mo i Rana fram. Her varslet Samferdselsdepartementet i pressemeldingen "Grønt lys for ny lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana" at man ville gå rett på detaljplanleggingen og ikke gjennomføre en konseptvalgutredning.

KVU – KS1 – KS2-systemet er innført for å sikre større økonomisk forutsigbarhet i infrastrukturprosjekter. Dette har ført til gode prosesser og økonomiske løsninger. Dette er bakgrunnen for at jeg velger å stille spørsmål til samferdselsminister Solvik-Olsen, sier Raja i en kommentar.

Varaordfører Hanne Nora Nilssen i Alstahaug sier hun er veldig fornøyd med at Abid Raja stiller spørsmål til Samferdselsministeren om dette temaet.

Fremskrittspartiet har varslet at de skal kutte i byråkratiet, men her starter de i feil ende. Ved store og kostbare infrastrukturprosjekter kan man ikke ta snarveier, det blir raskt enda dyrere og vi ender opp med prosjekter som ikke er godt nok forankret i befolkningen. Skal Frp finne penger til å avskaffe alle bompengefinansierte veiprosjekter, bør de i alle fall sørge for å benytte konseptvalgsutredningssystemet som er innført for å sikre større forutsigbarhet på store samferdselsprosjekter, sier Nilssen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**