Flertall mot reservasjonsrett for fastleger

Skien Venstre stemte mot reservasjonsrett for fastleger i bystyret og var dermed med å sikre et flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Medisin, helse

I bystyresaken høring: reservasjonsordningen for fastleger ble det en lang debatt, her var det mange partier og politikkere som hadde klare standpunkt. Venstre på sin side har alltid vært klare på sitt standpunkt at pasienter og pasienters rettigheter skal veie tyngst, Venstre stemte derfor også imot reservasjonsrett for fastleger i Skien kommune.

Vedtak som ble vedtatt i Skien bystyret 13/3-14 med Venstres stemmer lyder som følgende:

1. Formålet med fastlegeordninga er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege de kan vende seg til. Det innebærer at sykdom, geografi, kjønn, rase eller livssyn ikke skal være avgjørende i møte mellom pasienten og legen. Vi mener dette er et viktig og grunnleggende prinsipp som vi er imot. Vi sier derfor et klart nei til reservasjonsretten.
2. Dersom Stortinget etter massiv motstand likevel innfører reservasjonsrett for fastleger, mener vi det må være opp til den enkelte kommune å avgjøre om man ønsker å innføre reservasjonsretten for fastlegene.
3. Bystyret anmoder administrasjon om å ikke å ansette fastleger som ønsker å benytte seg reservasjonsretten.
4. Fastleger som benytter seg av reservasjonsretten mister all offentlig støtte.

Les sakspapirene her: Høring: reservasjonsordningen for fastleger

Dette er innlegget som Skien Venstre ved Kenneth Berg holdt under debatten:

Regjeringens forslag til reservasjonsordning for fastleger skaper unødvendig belastning for kvinner i en allerede vanskelig situasjon, og åpner for en uheldig praksis i helsevesenet.

Venstre er uenig med regjeringen i forslaget til reservasjonsadgang for fastleger.

I høringsforslaget til regjeringen fremgår en rekke forbehold, derunder lokal politisk oppslutning og tilstrekkelig legedekning i kommunen, for at færrest mulig skal bli skadelidende av en reservasjonsordning. Det er bra, men likefult et sidespor i debatten.

For de fleste av oss er fastlegen vår inngangsport til helsevesenet. Det forplikter, og fastlegen skal informere, hjelpe og assistere sine pasienter i en vanskelig situasjon. Det innebærer også å informere om og henvise pasienten til et inngrep hun har krav på. Det er ikke fastlegen som avgjør hvorvidt et svangerskap skal avsluttes. Det er kvinnen selv.

En grunnpilar i velferdsstaten er at alle uansett bosted, livssituasjon eller annen bakgrunn har krav på like rettigheter i møte med helsevesenet, og skal møtes med respekt. Da kan ikke helsepersonell velge hvilke pasientrettigheter de vil tilby, og hvilke de vil velge bort.


Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**