Innlegg: Hva skal staten mene, Madsen?

Det er mangler i svaret fra Eidsvoll kommune på Helsedepartementets høring om reservasjonsrett for fastleger. Eidsvoll sier ingenting om staten bør ha en ordning med reservasjonsrett eller ikke. Eidsvoll Venstres styremedlem Per Aage Pleym Christensen belyste dette i et innlegg i EUB i går 17.03. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


04.mars påpekte Knut Bakkehaug at vedtaket i Utvalg for oppvekst og levekår, svaret på høringen fra Helsedepartementet om reservasjonsrett for fastleger, var mangelfullt. Han varslet ordføreren om at Venstre kom til å fremme et endringsforslag til vedtaket, som gikk uendret gjennom i formannskapet – som forslag til kommunestyret. Men i kommunestyret fikk Venstre kun sin egen stemme for forslaget om å fraråde staten å ha en reservasjonsrett for fastleger.

Dette fikk Eidsvoll Venstre styremedlem Per Aage Pleym Christensen til å sende dette innlegget til lokalavisen:

Hva skal staten mene, Madsen?

Helseminister Bent Høie kommer nok til å lure når han får svaret fra Eidsvoll på høringen om legers reservasjonsrett mot å henvise kvinner til abort. Kanskje kommer han til å ringe ordfører Einar Madsen (Ap) og stille spørsmålet: Hva vil Eidsvoll at staten skal mene, Madsen? Mer om Eidsvolls mangelfulle høringssvar om litt.

Per Aage Pleym Christensen

Foto: Venstre

Kvinnedagen 08.mars 2014 var en nydelig dag. Sammen med 11 000 andre gikk jeg i tog i Oslo, og som de aller fleste under parolen “Forsvar abortloven – nei til reservasjonsrett”. Menn og kvinner i alle aldre fylte gatene ikke bare i Oslo, men også i Bergen, Stavanger, Trondhjem og mange andre byer og tettsteder. Mobiliseringen kom nedenfra. Hestehandelen mellom KrF og H/FrP-regjeringen har provosert mange. Man skulle tro at en slik massemønstring på Kvinnedagen, som ikke har sett sin like siden 1970-tallet, ville motivere Eidsvolls folkevalgte da de i kommunestyret 11.mars skulle gi svar på høringen fra Helsedepartementet om nettopp reservasjonsrett. Men kommunestyrets vedtak mangler noe vesentlig; å gi staten et klart råd.

Venstre tok opp saken allerede i kommunestyret 04.februar. Venstre foreslo at hvis kommunene skal ha myndighet til å avgjøre saken (slik helseminister Høie foreslår), bør Eidsvoll si nei til reservasjonsrett for fastleger. Ordfører Einar Madsen brukte sin rett til å nekte kommunestyret å stemme over Venstres forslag. Han mente det riktige ville være å vente til høringen fra Helsedepartementet kom. Selv om det faktisk dreier seg om to ulike saker; hvilke regler skal Eidsvoll ha for sine fastleger, og hvilket råd skal kommunen gi til staten i høringen.

Høringen fra Helsedepartementet ble behandlet i Utvalg for oppvekst og levekår 26.februar. Vedtaket (som var foreslått av Ap) ble gjentatt i formannskapet 04.mars. Det ble tidlig klart at Aps forslag har en vesentlig mangel. Venstres Knut Bakkehaug foreslo derfor en endring da kommunestyret behandlet saken 11.mars:
“Eidsvoll kommune ønsker ikke at fastleger skal gis anledning til å reservere seg mot å henvise pasienter til abort.” Men forslaget fikk kun Venstres stemme. Det var faktisk flere som stemte for et forslag fra KrF, om at fastleger skal ha reservasjonsrett.

Hva er problemet med vedtaket? Det kan oppsummeres slik: 1. Abortsøkende skal likebehandles. 2. Staten bør avgjøre om det skal være reservasjonsrett for fastleger – ikke kommunene, og 3. Hvis kommunene får frihet til selv å bestemme, vil Eidsvoll ikke innføre reservasjonsrett.

Det siste punktet er dèt Venstre foreslo i kommunestyret allerede 04.februar. Det er helt greit at flertallet i kommunestyret vil at staten skal avgjøre legers reservasjonsrett istedenfor kommunene. Men Eidsvoll gir jo ikke noe råd om hva staten bør mene. Venstre mener det ikke skal innføres en slik reservasjonsrett. KrF mener det skal. Men hva mener egentlig Ap og de andre partiene i kommunestyret? Hvorfor velger Ap å fremme et forslag der Eidsvoll unnlater å gi staten et klart råd i saken? Og hvorfor oppdager ikke de andre partiene dette? Mener f.eks SV at Eidsvoll ikke skal gi helseministeren noe råd om reservasjonsrett?

Per Aage Pleym Christensen
styremedlem Eidsvoll Venstre

Innlegget stod på trykk i EUB 17.03 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**