Marienlystprosessen på rett vei

Etter en uryddig start er nå planleggingen av marienlyst-utbygging kommet på skinner. Samtaler er gjennomført med Idrettsrådet. Idretten diskuterer forslag på sitt årsmøte. Dersom de er villige til å videreføre prosjektet, vil det settes igang konsekvensutredninger og høringsprosesser hvor alle kan få sagt sin mening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det har vært mye støy rundt en mulig utbygging av Marienlyst. Først lot partiene seg overtale til å la forhandlingene mellom Ticon og kommunen skje i det skjulte, før det ble uenighet i idrettsmiljøet om dette i det hele tatt var en god plan. Nå er prosessen på rett kjøl. Idretten skal samlet få si sin mening, før prosjektet starter med konsekvensutredninger og høringer.

Saken har vært gjenstand for folkemøte, hvor spesielt friidrettsfolket møtte mannsterke. Denne og tidligere saker om ansatte som ikke tør ytre seg og dokumenter som holdes untatt offenltighet, er munnet ut i en sak om forbedret åpenhetspraksis i kommunen. Saken ble behandlet i Bystyret tirsdag 18 mars. Målet er at kommunen skal bygge en åpenhetskultur, som både fører til at politikere kan kontakte virksomhetsledere direkte og at alle ansatte skal kunne gå både til presse og politikere med sine bekymringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**