Ny reguleringsplan på Gulskogen senter

Mot Venstres stemme sendes nå planprogrammet for ny reguleringsplan for Gulskogen senter ut til offentlig ettersyn. Arbeidet med ny reguleringsplan skjer på bakgrunn av konflikten Gulskogen Senter har hatt med kommunen om arealbruk ved senteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre mener ny reguleringsplan er unødvendig. Et samlet kommunestyre sto bak den eksisterende reguleringsplanen, som ikke tillater at Gulskogen Senter bruker så store arealer til handel av småvarer. Senteret fikk tillatelse til å utvide, på den betingelse at utvidelsen skulle utnyttes til arealkrevende handel. Dette var av hensyn til trafikkavvikling i området og konkurranse med sentrum.

Fra dag én etter utvidelsen har senteret hatt for høy andel med småvarehandel. Senteret klaget på kommunens tolkning av reguleringsplan, men kommunen fikk støtte av Fylkesmannen. I stedet for å kreve at senteret nå retter seg etter reguleringsplanen, lar kommunen (med støtte av Høyre og de andre partiene) senteret få utarbeide en ny reguleringsplan som vil gjøre det mulig for dem å fortsette med dagens arealbruk.

Gulskogen senter er slik det driver nå, er regionalt shoppingsenter. Det suger til seg biltrafikk og tømmer sentrum for handlekunder. Et så stort senter er feilplassert i et boligstrøk. Det bør nedskaleres til gjeldende arealplan. Det vil gi umiddelbar bedring i trafikkforholdene. Likevel må nok kjøremønsteret endres i området for å hindre at beboerne på Gulskogen kveles i støy og luftforurensing. Men dette trenger vi ikke en full ny reguleringsplan for å få til.

Venstre er ikke imot at Gulskogen senter driver godt, men vi er imot at de skal få tillatelse til å utnytte så mye areal kun til småvarehandel. Venstre har et helhetssyn på handel og næring i kommunen, og i det bildet må Gulskogen senter bli mindre.

Ulla Nordgarden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**