Nytt bibliotek i Skien

I bystyre 13/3-14 gikk Skien Venstre i sak 28/14 Prosjektplan — Nytt bibliotek med Ibsen besøkssenter, for å sette i gang et forprosjekt som skal starte arbeidet med et nytt hovedbibliotek i Skien kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Bibliotek

Skien Venstre mener at et nytt hovedbibliotek i Skien sentrum både er trengende og viktig, Skien Venstre gikk derfor inn for å starte opp et forprosjekt som har som mål om å ha et nytt bibliotek stående ferdig innen 2018.
I debatten var det også mange meninger rundt lokaliseringen av et nytt bibliotek. Skien Venstre mener her at det blant annet er viktig med god tilgjengelighet og at et nytt bibliotek derfor bør ligge i kort gangavstand til kollektivknutepunktet på Landmannstorvet, det vil si at Venstre ønsker at biblioteket skal ligge innenfor det vi kaller “murbyen”, dette forslaget fikk også flertall i bystyret.

Vedtak som ble vedtatt i Skien bystyret 13/3-14 med Venstres stemmer lyder som følgende:

1. Forslag til prosjektplan for nytt bibliotek med Ibsen besøkssenter i Skien sentrum vedtas.

2. Prosjektarbeidet finansieres på følgende måte:

2014: Kr 350 000 finansieres ved bruk av fond.

2015: Kr 750 000 legges inn som nytt tiltak i 2015-budsjettet, eller dekkes av midler avsatt på fond fra regnskapsavslutningen 2013.

Kostnadene ut over dette dekkes innenfor kommunalområdets egne rammer.

3. Omfang og avgrensing: Planen avgrenses til sonen 1-4 som det er vist til i prosjektplanen.

Les sakspapirene her: Prosjektplan – Nytt bibliotek med Ibsen besøkssenter

Dette er innlegget som Skien Venstre ved Kenneth Berg holdt under debatten:

Skien Venstre ser viktigheten med et nytt bibliotek med Ibsensenter, biblioteket er tross alt et uforpliktende lavterskeltilbud med tilbud til både barn og voksene i alle aldere i kommunen og er derfor også antageligvis den viktigste kulturinstitusjonen vi har i Skien kommune. I utgangspunktet var Skien Venstre ganske klare for at vi skulle gå for innstillingen om forprosjektering til et nytt bibliotek med Ibsensenter, og det stemte også Venstre for i hovedutvalget for næring, miljø og kultur ved siste møte. Men siden den gang har Skagerak energi kommet med signaler om at utbytte til kommunene fra selskapet vil bli langt lavere i tiden som kommer, og bare i inneværende år vil Skien kommune måtte finne dekning for 25 millioner kroner i tapte inntekter. Skien Venstre velger likevel å gå for forprosjekteringen. Skien Venstre vil at et nytt moderne og fremtidsretta bibliotek med et Ibsensenter skal ha første prioritert når økonomien tilsier dette, for biblioteket trenger virkelig et løft for å bli det gode kulturtilbudet vi alle ønsker, som skal være med å styrke litteraturformidlingen i Skien og Telemark i årene fremover. Når det kommer til beliggenhet av et nytt bibliotek og Ibsensenter så mener Venstre at det bør ligge innenfor murbyen eller det historiske sentrum om du vil, altså sone 1 til 4. Det er mange gode grunner til dette, men i hovedsak går det på tilgjengelighet hvor vi mener at kort avstand til kollektivterminalen er viktig, samt at vi ser det som viktig å bruke biblioteket for å opprettholde og skape liv i det vi kaller det historiske sentrum.

Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**