Skriftlig del av budsjettet: Madsen (Ap) ikke bekymret

Venstre er sterkt kritisk til måten tekstforslagene til budsjettet behandles på i kommunestyret, og stilte spørsmål om dette i kommunestyret 11.mars. Ordfører Einar Madsen viser til den brede enigheten, og ønsket ikke engang å kommentere Venstres bekymring. Les ordførerens svar her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre uttrykte i forkant av kommunestyret 11.mars bekymring for måten tekstforslagene til kommunens budsjett behandles; på en helt annen måte enn talldelen av budsjettet – som vedtas i desember. – Tekstforslagene er viktige prioriterings- og styringssignaler til administrasjonen, men behandles på en helt annen måte enn tallforslagene, sier Knut Bakkehaug.

Knut Bakkehaug

Foto: Venstre

Han sendte en interpellasjon til kommunestyrets møte, og stilte ordføreren følgende spørsmål:

– Vil ordføreren bidra til at behandlingsmåten for verbalforslag fremmet i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling blir lagt om?

Madsen vil ikke mene noe
Ordfører Einar Madsen (Ap) ville faktisk ikke mene noe om at viktige prioriterings- og styringssignaler til administrasjonen vedtas 1 – 2 måneder etter at tallbudsjettet er vedtatt. Han ville heller ikke mene noe om at flertallet i formannskapet anbefalte mindretallet ikke å fremme sine tekstforslag på nytt i kommunestyret 11.februar – fordi flertallet bare ville stemme for de forslagene Ap, Høyre og FrP var blitt enige om (i Finansutvalget).

Derimot mente ordføreren at Finansutvalget kunne komme med forslag til fremtidig behandlingsmåte for slike tekstforslag. Ansvaret for å utforme regelverk og rutiner som sikrer en demokratisk behandling av tekstforslag skal plasseres hos et utvalg der kun de tre største partiene er representert – og ingen av dem er i opposisjon.

Knut Bakkehaug sier i en kommentar at det burde være et minstekrav at ethvert parti får stemt over sine forslag. Han gjentar poenget fra intervjuet 11.mars: – Avstemningen i kommunestyret må vise hvilken faktisk støtte forslag har, uavhengig av hvilket parti som fremmer forslag, sier Knut Bakkehaug.

Her er svaret fra ordføreren:

Jeg registrer at Eidsvoll Venstre er uenige i kommunestyrets behandling av
verbalforslagene til Budsjett 2014 og Handlingsplan 2014 — 2017.

Jeg ønsker ikke å kommentere det konkrete innholdet i interpellasjonen fra Eidsvoll
Venstre. Jeg bare konstaterer at det var stor enighet om denne behandlingsmåten blant
formannskapet og kommunestyrets medlemmer.

Jeg ønsker imidlertid å svare med at det nye vedtatte Finansutvalget har fått i oppdrag av
kommunestyret å fremme forslag til budsjettoppsett. I forbindelse med dette, vil jeg derfor
ta initiativ til at finansutvalget også fremmer forslag for behandlingsmåten av
verbalforslagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**