En «snedig» plan

Venstre vil sikre fri ferdsel i strandsonen i Røyken i henhold til
de rikspolitiske retningslinjer som gjelder. Vi ønsker en restriktiv linje for dispensasjoner
i strandsonen. Venstre ønsker ikke å kjøpslå om dette i hver enkeltsak som måtte komme, skriver lokallagsleder Tore Hogstad i RHA om «Propsen-saken».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Tore Hogstad Røyken Buskerud Valg 2013

Foto: Ellen Lysenstøen

I siste møte i Bygningsrådet i Røyken utspant det seg en heftig debatt i «Propsen-saken».
Det hele endte med tre forslag til votering. FrP ville avvise klagene og sende saken tilbake til fylkesmannen. Dette forslaget fikk kun FrP’s to stemmer.

Høyre ville godta klagene og hadde i sin begrunnelse at eier i ny søknad ville avstå noe eiendom
til Kyststien og legge de to husene langt opp mot Sundbyveien.

Venstre ville godta klagene og trekke dispensasjonen for deling tilbake. Høyre uttrykte stor
frustrasjon over Venstre og kunne ikke forstå hvorfor vi ikke kunne godta en løsning hvor
kyststien ble sikret og bebyggelsen ble trukket langt opp.

Svaret på det er svært enkelt. Venstre vil sikre fri ferdsel i strandsonen i Røyken i henhold til
de rikspolitiske retningslinjer som gjelder. Vi ønsker en restriktiv linje for dispensasjoner
i strandsonen. Venstre ønsker ikke å kjøpslå om dette i hver enkeltsak som måtte komme.
Hvis vi i denne saken hadde fulgt Høyre’s forslag ville vi gjort akkurat det og vi ville etter
«bordet fanger-prinsippet» vært bundet til den forhåndsbehandlingen av ny søknad som
Høyre nå har startet.

Venstre’s forslag fikk støtte av Ap og SV, men Høyre’s forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
Saken kommer i ny drakt tilbake til Bygningsrådet.

Tore Hogstad
Leder Røyken Venstre
Medlem av Bygningsrådet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**