Lokalpolitikk – Samferdsel

I Strusshamn var det holdt en konferanse om vei og samferdsel for Askøy kommune. Det var innledere fra kommunen, næringsliv, fylket med flere. Her var det blant annet tatt opp problemene vi har med lange køer over broen i rush tiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Raftevoll

Foto: Raftevoll

Og i de siste ukene har sett en ytterligere forverring av køene. Konferansen var således et lyspunkt og en start på arbeidet med å finne løsninger på utfordringene vi har i dag. Men blikket var også rettet mot framtiden.

Et av de forslagene som var oppe var at det er et tredje felt som kan brukes til kjørende, det som i dag er laget til for gående og syklende. Men bruk av dette forutsetter at man bygger et gang og sykkelfelt hengende på siden av broen. Broen skal være konstruert for dette. Andre forslag var selvsagt ny bro, da mot Meland kommune og som del av et ringvei øst alternativ. Det var snakket om ferge mellom CCB og Hanøytangen.

Problemene er tydelige og løsningene kan være mange. Mye av det som kan/ skal gjøres er tidkrevende i tillegg til at de er kostbare. Når vi ser på hvor lang tid det har tatt fra veien mellom Juvik — Haugland ble vedtatt til finansieringen var på plass kan en bli matt. Der gikk det drøyt 37 år, og enda har en ikke stukket spaden i jorden. Et annet aspekt er de fleste av veiene er eiet av et annet forvaltningsnivå enn kommunen og vi må slåss for å få på plass løsningene vi ønsker.
Dette kan fort se ut som en utfordring det er vanskelig å planlegge seg rundt. Med veksten i folketall vi kan forvente fremover og den tiden det tar før vi får på plass nye veiløsninger må kanskje tenke litt annerledes.

Ser vi tilbake i tid så hadde vi langt dårligere veier og reise tok lengre tid enn i dag. I et av foredragene på konferansen så vi et bilde som illustrerte utfordringene den gang. Da var det også kø, men ikke som i dag. Det var en kø av busser. På den tiden hadde færre biler og langt flere reiste kollektivt. Hadde tilsvarende mange reist kollektivt ville vi ikke hatt kø i rushtiden. Da ville de som MÅ kjøre bil og lastebil i tillegg til bussen kunne kjørt i fartsgrensen. En buss kan ta i seg like mange mennesker som 50 biler som i dag står i kø. Altså en ganske lang rekke biler og et godt stykke kø.

Men skal kollektiv reise være et godt alternativ må vi finne effektive løsninger. Venstre mener nå at det er på høy tid at Askøy får tildelt mer midler for å bedre kollektivtilbudet i kommunen, slik at askøyværingene har et insentiv til å endre reisevanene sine og at vi ikke fortsetter den negative utviklingen.

Venstre har blant annet lagt fram krav om:
– Det må være hyppigere avganger på hurtigbåten mellom Kleppestø og Nøstet.
– Nøstet må bevares som anløp for hurtigbåten i Bergen.
– Tilbudet om gratis buss fra Nøstet til Bystasjonen må gjenopprettes.
– Hurtigbåten må ha avganger i helgene.
– Gratis parkering i Kleppestø må bevares ved kjøp av reise på Buss/Båt.
– Hyppigere bussavganger i rush- tiden. Hvert 15 minutt Kleppestø-Sentrum.
– Det må etableres et «Park & Ride» anlegg langs traséen Storeboten- Strusshamnkrysset.
– Etablere et rutemønster som gjør det lettere å reise rundt på Askøy med buss.
– Jobbe for kollektivfelt fra Storavatnet terminal og mot Askøy.

Arild Raftevoll
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**