Om Høyre, prinsipper og sløseri

Gruppeleder i Skien Høyre, Jan Terje Olsen, skriver i Varden lørdag 15.mars om hva han kaller « prinsipprytteri og sløseri». Utgangspunktet er en søknad om utvidet garanti sendt fra Gjerpen Håndball til Skien Næringsfond AS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Høyre er uenig i den behandlingen søknaden fikk i fondet ved førstegangsbehandling. Men derfra til å strø om seg med uttrykk som sløseri, prinsippryttere, tragikomedie og «undres over hva man driver på med i Rådhuset», uttrykk som tydeligvis er ment karakterisere saksbehandling samt de som av ulike grunner ikke delte Høyres syn, eksplisitt nevnt Venstre, hva skal man i sin tur si om det? Jeg nøyer meg med å si at gruppelederens framstilling er noe oppsiktsvekkende.

De faktiske forhold er at da søknaden i desember 2013 ble behandlet i nevnte fond, ble den avslått. Ordfører la 25. februar saken fram for formannskapet med innstilling som bl a inneholdt ordlyden « henstiller styret i Skien Næringsfond AS til å se positivt på muligheter for å imøtekomme søknaden». Formannskapet var vel kjent med at reviderte vedtekter for Skien Næringsfond AS i 2013 var blitt behandlet i Skien Bystyre og undertegnede fant ingen grunn til å instruere styret i nevnte AS utover å be fondet behandle søknaden på nytt. Denne endringen i innstilling til vedtak fikk støtte fra representantene fra FrP, KrF, SV og Venstre, mens ordførerens innstilling ble vedtatt med APs og Høyres stemmer. Hvorfor saken deretter kom til bystyret, har jeg ikke noe umiddelbart svar på, men jeg forutsetter det var korrekt behandling. Denne saksgangen var uansett ikke foranlediget av Venstre. I bystyret ble formannskapets flertallsinnstilling vedtatt mot 12 stemmer som fant det riktigst og tilstrekkelig å be fondet behandle søknaden på nytt. Selv om jeg forsøker lese Olsens «redegjørelse» med velvilje, kan jeg ikke se annet enn at han i sitt innlegg i Varden 15. mars fortegner saken. Jeg anbefaler den interesserte å lese saksframstilling og vedtak på Skien kommunes hjemmeside.

Signy Gjærum

Signy Gjærum
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**