Innlegg: Bakholdet på Finstad

Argumentene for å legge ned Finstad skole holder ikke mål. Knut Bakkehaug skriver i et innlegg i dagens EUB at forslaget om å legge ned Finstad skole er et forsøk på å ri gamle kjepphester. Vi trenger flere skoler og flere skoleplasser, ikke færre. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bakholdet på Finstad

At fylkesmannen underkjente budsjettet for 2014 som AP, Høyre, FrP, KrF og EDB vedtok i desember har fått noen til å ta frem gamle kjepphester. Som forslaget om at Finstad skole bør nedlegges.

I formannskapet fulgte Tord Langmoen (KrF) opp sitt tidligere forslag om å nedlegge Fnstad, ved å spørre om skolen kunne nedlegges allerede fra høsten av. Snakk om å miste hodet! “Hva er da vitsen med skolestrukturutvalget, om alle sier vi skal beholde alle skolene, uttalte Caroline Flesvik Salberg (H)” ï kommunestyret 11.mars ifølge EUB. Salberg burde gå til skolestrukturutvalgets rapport, som viste at Finstad slett ikke er blant de dyreste skolene i drift i Eidsvoll. Så argumentet om å spare penger på driften ved å legge ned Finstad er nok ikke det første man bør gripe til.

Noen vil endre inntaksgrensene til skolene, slik at elevene på Finstad kan fordeles på andre skoler. Men hva med å endre inntaksgrensene slik at Finstad faktisk kan styrke sitt elevgrunnlag? Det er jo ikke slik at skolen mangler plass.

Faktum er at Eidsvoll ikke bør legge ned skoler. Isteden trenger kommunen større eller flere skoler. På grunn av forventet vekst i elevtallet i årene fremover. Å legge ned skoler før man har nye å plassere elevene på, er meningsløst.

Finstad unngikk nedleggelse i denne omgangen. Skolestrukturutvalget skal visst vurdere saken – og komme med sin innstilling i juni. En slik prosess må skje i hurtigtogsfart. Elever, foresatte og ansattes medbestemmelse og uttalerett blir pene ord på papiret, men lite verdt i virkeligheten.

Når flertallet i kommunestyret fortsetter sine bakholdsangrep for å nå målet om å legge ned Finstad, husk at skolen ikke er dyr i drift, at inntaksgrenser kan endres til fordel for Finstad, og at Eidsvoll trenger alle de skoleplassene kommunen i dag har, og flere til. Så hva er det egentlig med Finstad som gjør at noen politikere og partier ønsker skolen nedlagt? Det hadde vært interessant å få vite noe om.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Venstre

Innlegget stod på trykk i EUB 22.03 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**