IDAG: Møte i Utvalg for oppvekst og levekår

I dag er det møte i Utvalg for oppvekst og levekår. Møtet holdes på Bønsmoen skole og starter kl. 1800. Blant sakene som skal behandles er forslag til mandat og fremdrift for videre arbeid med skolestrukturen. Kjersti Almåsvold er Venstres representant i utvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SAKSLISTE:

Kjersti Almåsvold

Foto: Beth Lien

PS 14/13 (12/596) Forslag til mandat og fremdrift for videre arbeid med skolestrukturen

PS 14/14 (14/531) Nyvalg til samarbeidsutvalg ved skoler og barnehager

PS 14/15 (14/719) Søknad om skjenkebevilling – Sushi Asia Giang AS

PS 14/16 (14/675) Søknad om skjenkebevilling – Brasserie Råholt

PS 14/17 (12/1496) Søknad om skjenkebevilling – Cafe Festiviteten

PS 14/18 (14/750) Søknad om skjenkebevilling – Økonomi Centeret A/S

PS 14/19 () Eventuelt

RS 14/44 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling – Rimi Råholt

RS 14/45 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling – Spar Råholt Vis Vis

RS 14/46 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling – Kiwi Dal

RS 14/47 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling – Coop Marked Dal

RS 14/48 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling – Kiwi Råholt

RS 14/49 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Studio Safari

RS 14/50 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Sungården Eidsvoll

RS 14/51 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – China House

RS 14/52 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Mama Mia Vis Vis

RS 14/53 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Dal overnatting

RS 14/54 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Letohallen Gardermoen Messe og konferansesenter

RS 14/55 (13/3730) Referat fra skolemiljø- og samarbeidsutvalget ved Finstad skole 05.03.14

RS 14/56 (13/3730) Referat fra møte i skolemiljø- og samarbeidsutvalget 250214 Feiring skole

Du finner innkallelsen og sakspapirene til møtet her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**