Styrk busstilbudet på Haugalandet

Venstres Svein Abrahamsen har et debattinnlegg om styrking av busstilbudet på Haugalandet i Haugesunds Avis den 25. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bakgrunnen for innlegget er at Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune den 26. mars skal behandle en sak om busstilbudet på Haugalandet.

Les hele innlegget her:

Styrk busstilbudet på Haugalandet

Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune får onsdag 26. mars en sak om styrking av busstilbudet på Haugalandet på sitt bord. Dette er noe Venstre lenge har tatt til orde for i fylkespolitikken, og det er på høy tid at busstilbudet på Haugalandet blir satt på dagsorden.

Kollektivandelen på Haugalandet er nå kun på 3 prosent. Det er veldig lavt og stadig færre tar buss. Vi er milevis unna målet i fylkeskommunen sin klimaplan om en kollektivandel på 15 prosent innen 2015. Samtidig går utviklingen feil vei. Kolumbus sin årsrapport vister at passasjertallene på Haugalandet gikk ned med hele 120 000 reiser i 2013.

Ut fra den alarmerende situasjonen er det overraskende at ikke flere partier enn Venstre og Høyre prioriterte å delta på møtet i Haugesund som bussjåførene i Transportarbeiderforbundet hadde invitert til torsdag 20. mars. Vi bør som politikere lytte til alle som har gode forslag til hvordan vi kan styrke busstilbudet og snu den nedadgående utviklingen.

Kolumbus gjennomfører for tiden en omfattende brukerundersøkelse om bord på bussene på Haugalandet. Det er flott at de reisende blir spurt om sine reisevaner og meninger om busstilbudet. Kolumbus bør imidlertid også spørre folk som velger bil om hva som skal til for at de heller skal velge buss. Kolumbus bør også ha dialog med store arbeidsgivere på Haugalandet, som sykehuset, Aibel og Amanda, om hvordan bussrutene bør være for at deres ansatte i større grad skal ta buss til og fra jobb.

Jeg har som fylkespolitiker fått mange tilbakemeldinger om rutene på Haugalandet er for dårlig planlagt. Folk tar buss for å komme seg raskest mulig til der de skal og ikke for sightseeing, selv om det mye fint å se på Haugalandet! Det er mulig å gi kundene et bedre tilbud innenfor dagens økonomiske rammer gjennom bedre ruteplanlegging. Sjåførene i Transportarbeiderforbundet la i fjor fram flere gode forslag til bedre rutestruktur på Haugalandet, som kan gi passasjervekst. Jeg forventer at Kolumbus nå følger opp disse forslagene.

Bussprisene er viktige for om folk tar buss eller ikke. Prisen på en enkeltbillett har økt kraftig med 55 prosent fra 2006 til 2014 for voksne og med 60 prosent for barn, mens prisene ellers i samfunnet ikke har økt med mer enn 20 prosent. Det er uheldig at det politiske flertallet i fylkeskommunen (H, FrP, KrF) nok en gang vedtok å øke billettprisene fra 1. januar i år, denne gang spesielt på ungdomskort og periodekort. Det vil bety enda færre passasjerer og det blir helt feil når så få tar bussen fra før.

Vi må på få på plass et høykvalitets busstilbud som kan konkurrere med bilen i den kommende regionalplanen, som legger langsiktige rammer utviklingen av areal og transport på Haugalandet. Her må vi få løsninger som gir hyppige avganger, kort reisetid og gode overgangsmuligheter, slik at bussen blir et reelt alternativ til bil.

Venstre vil styrke den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk og gi områder som Haugalandet mulighet til å få midler gjennom denne. Vi bør gjennom et forpliktende samarbeid mellom kommunene på Haugalandet , fylkeskommunen og vegvesenet kunne kvalifisere til statlige belønningsmidler for å styrke kollektivtilbudet. Disse ekstra midlene vil kunne settes inn på ulike tiltak, som for eksempel flere ekspressbusser. For å få statlige midler må vi imidlertid først gjøre hjemmeleksen selv ved å gjøre det vi kan for å styrke busstilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**