Vil du gjøre en forskjell – bli med Risør Venstre for et enda bedre Risør

Er du opptatt av forutsigbarhet og troverdighet og genuint opptatt av en positiv utvikling i Risør, ikke bare i ord, men også i handling? Ja da er spørsmålet: Vil du bli med som en av Risør Venstres listekandidater ved kommunevalget høsten 2015? Ja ber vi deg ta kontakt med oss i Risør Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Risør Venstre har et aktivt team med mange dyktige politikere og ønsker deg med på laget!

Risør Venstre har et aktivt team med mange dyktige politikere og ønsker deg med på laget!
Foto: Jan Einar Henriksen

Bli medlem i Risør Venstre og delta i utformingen av fremtidens Risør!
Vårt lederteam i 2014 med Heidi Elisabeth (leder), Tore, (kasserer), Maria, Sara, Willy, Stian, Dag Jørgen, Steinar og Terje, samt revisorene Line og Åse ønsker alle nye medlemmer velkommen på laget!

Risør Venstre er Risørs 3. største parti med 4 representanter i bystyret og har gjennomgående representasjon i formannskap og alle komiteer hvor våre representanter har et godt gjennomarbeidet og spennende valgprogram som ledesnor!

Kom med innspill
Når Risør Venstre om litt starter arbeidet med nominasjon og programarbeid for kommende valgperiode er det ønskelig med mange innspill slik at vi får et best mulig utgangspunkt for programarbeidet.

Sammen er vi sterke – bli med du også!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**