Venstre mener trehusene i Drøbak skal fylles med liv

Etter mange runder fikk Venstres Nicolay Corneliussen med seg et politisk flertall for at loftet i Torget 1 kan bygges om til kontor. -Denne saken burde ikke tatt 5 år, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hovedutvalg for miljø, plan og byggesak skar på initiativ fra Venstre igjennom og godkjente at loftet på den gamle trebygningen kunne få takvinduer på baksiden. Vedtaket 24.03.2014 gikk imot rådmannens tilrådning om at takflaten mot bakgården skulle bevares.

-Skal vi bevare bymiljøet i Drøbak er vi avhengig av at bygningene fylles med liv, sier Corneliussen. At loftet på dette sentrale sentrumsbygget tas i bruk til kontor er med å sikre at bygningen blir holdt i god stand til glede for kommende generasjoner.

 Drøbak torg, med gule Torget 1 midt i bildet

Drøbak torg, med gule Torget 1 midt i bildet
Foto: Ivar Ruud Eide

Verneforeningen i Drøbak har i denne saken vært positive til ombyggingen. På politisk side har usikkerheten vært stor, men Venstre er glad for at blant andre Høyre landet på at tiltaket kunne godtas.

Nicolay Corneliussen har jobbet med denne saken i lang tid. Ombyggingen ble opprinnelig avvist av kommunens administrasjon, men Venstre fikk flertall for å ta saken opp til politisk behandling. Saksbehandlingen har tatt svært lang tid, noe rådmannen innrømmer i Amta 26.3.

I sin saksfremstilling skriver rådmannen at kommunen har inntatt en strengere holdning i vernesonen, med større vekt på kulturminnevern. Venstre mener det også må tilrettelegges for at bygningene kan brukes.

-Her har vi et tiltak som ligger mot bakgård, og som ingen mener ikke passer i Drøbak, men allikevel vil rådmannen verne, sier Corneliussen. Vi skal verne Drøbak som en levende by, ikke som et museum.

Les Venstres forslag, som ble vedtatt i MPB, her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**